Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4930 TCHQ/KTTT ngày 06/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong hoàn (thanh khoản) thuế

Số hiệu: 4930TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Thành Đức
Ngày ban hành: 06/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4930 TCHQ/KTTT
V/v vướng mắc trong hoàn (thanh khoản) thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Công ty XNK Thuốc lá
(152 Trần Phú - Quận 5. TP.HCM)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 818/XNK-XK ngày 12 tháng 09 năm 2003 của Công ty XNK Thuốc lá về vướng mắc trong quá trình hoàn (thanh khoản) thuế nhập khẩu cho số nguyên liệu nhập khẩu đã sản xuất hàng xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Căn cứ công văn số 240 TC/TCT ngày 19 tháng 1 năm 2000 của Bộ Tài chính việc hoàn thuế đối với NVL nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

- Căn cứ công văn số 10061 TC/TCT ngày 29 tháng 9 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc xử lý chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu để xét hoàn thuế nhập khẩu.

Đối với các lô hàng sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu nhập khẩu có tờ khai xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 1 tháng 10 năm 2002 do vướng mắc về chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu nên đến nay chưa được xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu thì yêu cầu Công ty:

+ Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ như quy định tại tiết g, điểm 1, mục I, phần E Thông tư số Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT/Bộ Tài chính nêu trên.

+ Lập bảng kê chứng từ giải trình thanh toán lô hàng xuất khẩu theo mẫu đính kèm công văn này và bản photocopy các chứng từ thanh toán có đóng sao y bản chính của doanh nghiệp. Trường hợp hình thức thanh toán lô hàng xuất khẩu không phù hợp với điều khoản thanh toán ghi trên hợp đồng ngoại thương, doanh nghiệp phải có văn bản giải trình rõ lý do thay đổi và Giám đốc doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp.

Để làm việc trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết cụ thể theo đúng tinh thần công văn số 10061 TC/TCT ngày 29 tháng 9 năm 2003 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4930 TCHQ/KTTT ngày 06/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong hoàn (thanh khoản) thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.924
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127