Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4918/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ thủ tục để hoàn tiền thuế nhập khẩu đã nộp

Số hiệu: 4918/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4918/TCHQ-KTTT
V/v: Hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

Công ty thương mại dịch vụ Viễn Tín
(25 Hùng Vương, phường 4, quận 5, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 0501/CV ngày 4/11/2005 của Công ty thương mại và dịch vụ Viễn Tín về việc hồ sơ thủ tục 9dể hoàn tiền thuế nhập khẩu đã nộp. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp Ngân sách Nhà nước, công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 về việc phối hợp hoàn và nợ thuế của Tổng cục Hải quan; Hồ sơ đề nghị hoàn trả gửi Vụ Ngân sách nhà nước bao gồm;

- Quyết định hoàn trả của Cục Hải quan nơi doanh nghiệp còn thừa.

- Công văn đề nghị hoàn trả (bản chính) của Cục Hải quan nơi doanh nghiệp còn thừa tiền thuế gửi Vụ Ngân sách Nhà nước.

- Giấy xác nhận của kho bạc nhà nước (bản chính) xác nhận số tiền thuộc diện hoàn trả đã thực nộp vào NSNN.

- Trường hợp quyết định hoàn thuế đã được khấu trừ một phần thì phải có xác nhận của Cục Hải quan nơi ra quyết định hoàn thuế số thuế đã khấu trừ, số thuế còn lại sẽ hoàn trả và quyết định khấu trừ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty thương mại dịch vụ Viễn Tín liên hệ với Cục Hải quan nơi ra quyết định hoàn thuế để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4918/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ thủ tục để hoàn tiền thuế nhập khẩu đã nộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.211
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.167.74