Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4916/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 31/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4916/TCHQ-TXNK
V/v xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua kết quả kiểm tra báo cáo tổng hợp nợ thuế chuyên thu quá hạn cho tờ khai đã thông quan đến ngày 30/4/2016 được cập nhật trên hệ thống kế toán thuế tập trung; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo trên, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đã phân loại theo tiêu chí các nhóm nợ đã quy định. Theo đó, nhóm nợ của người nộp thuế đã có quyết định giải th của cấp có thẩm quyền và nhóm nợ của người nộp thuế đã có quyết định phá sản của cấp có thẩm quyền thuộc đối tượng được xóa nợ còn nhiều, nhưng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chưa tích cực chỉ đạo lập hồ sơ xóa nợ (gồm Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai - Kontum, Khánh Hòa, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang).

Vì vậy, đ xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế thuộc đối tượng được xóa nợ, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra toàn bộ hồ sơ thuộc 02 nhóm nợ nêu trên và căn cứ quy định hiện hành để lập hồ sơ xóa nợ theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét xóa nợ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lư
u: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT.
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải
Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4916/TCHQ-TXNK ngày 31/05/2016 về xóa nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


828

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80