Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4910/TCHQ-KTTT về việc triển khai văn bản hướng dẫn về trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4910/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 30/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4910/TCHQ-KTTT
V/v triển khai văn bản hướng dẫn về Trị giá

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Cần Thơ

Tổng cục Hải quan nhận được công văn báo cáo số 891/HQCT-NV ngày 04/9/2008 của Cục Hải quan Cần Thơ về việc báo cáo tình hình triển khai văn bản hướng dẫn về trị giá. Qua xem xét báo cáo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc tham vấn và xác định trị giá tính thuế: Căn cứ quy định tại tiết a, điểm 5 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/08/2008 của Bộ Tài chính, thì: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc tham vấn. Căn cứ tình hình thực tế, khả năng quản lý, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể phân cấp cho Chi cục trưởng thực hiện việc tham vấn đối với một số trường hợp cụ thể và chịu  trách nhiệm về việc tham vấn của Chi cục.

Do vậy, việc phân cấp toàn bộ công tác tham vấn cho các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện như báo cáo tại công văn số 891/HQCT-NV ngày 04/09/2008 của Cục Hải quan Cần Thơ là không đúng với quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 và công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/08/2008 của Bộ Tài chính.

- Về việc xây dựng danh mục mặt hàng trọng điểm: Sau 03 tháng triển khai thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính nhưng đến nay Cục Hải quan Cần Thơ vẫn chưa xây dựng được danh mục mặt hàng trọng điểm và mức giá kèm theo là quá chậm trong khi đó qua rà soát các mặt hàng nhập khẩu trên Hệ thống GTT22 thì có các mặt hàng thường xuyên nhập khẩu qua các Chi cục Hải quan Cần Thơ như phôi thép, gỗ các loại... dẫn đến nhiều mặt hàng nhập khẩu có mức giá khai báo thấp nhưng không được tham vấn, xác định trị giá tại khâu thông quan như: Gỗ các loại, phôi thép...

- Về cập nhật, truyền/nhận dữ liệu: Qua tra cứu dữ liệu giá trên hệ thống GTT22 từ ngày 01/09/2008 đến ngày 20/09/2008 Cục Hải quan Cần Thơ chỉ có 15 dòng hàng truyền lên Tổng cục, trong khi đó tra cứu tại cùng thời điểm trên hệ thống đa chức năng có 94 dòng hàng, cho thấy số liệu vênh nhau rất lớn. Điều này dẫn đến việc Tổng cục không thể kiểm soát và chỉ đạo kịp thời công tác xác định trị giá tại địa phương.

Từ những bất cập trên, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan Cần Thơ:

1- Khẩn trương thực hiện lại việc phân cấp tham vấn đối với các trường hợp phải tham vấn theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính và công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/08/2008 của Bộ Tài chính.

2- Khẩn trương thu thập các nguồn thông tin để xây dựng mặt hàng trọng điểm theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính, trong đó cần tập trung chú trọng tới mặt hàng nhập khẩu có số lượng lớn, thuế suất cao, thường xuyên nhập khẩu, có khả năng gian lận thương mại lớn...., Tránh tình trạng chuyển kiểm tra sau thông quan đối với các lô hàng có trị giá khai báo thấp.

3- Đôn đốc công tác cập nhật dữ liệu, báo cáo rõ lý do, nguyên nhân vì sao có tình trạng thiếu dữ liệu trên hệ thống GTT22, khẩn trương có biện pháp khắc phục việc cập nhật và truyền/nhận ngay dữ liệu còn thiếu, chấm dứt tình trạng thiếu dữ liệu trên hệ thống GTT22 như hiện nay gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành công tác xác định giá tính thuế tại địa phương.

4- Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế) trước ngày 05/10/2008.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Cần Thơ thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4910/TCHQ-KTTT về việc triển khai văn bản hướng dẫn về trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.921
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12