Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 489TCT/DNNN về việc nộp thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu đối với nhập khẩu lô hàng trạm trộn bê tông nhựa nóng làm tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 489TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 15/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 489TCT/DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty công trình giao thông công chánh TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1054/TV-CTGTCC ngày 30/12/2004 của Công ty công trình giao thông công chánh TP Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo về việc nộp thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu đối với nhập khẩu lô hàng trạm trộn bê tông nhựa nóng làm tài sản cố định; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.3, Mục I, Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp vào Ngân sách Nhà nước thì: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được cơ quan tài chính hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau: khoản thu đã được cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, xem xét, có quyết định hoàn trả và công văn đề nghị hoàn trả gửi cơ quan tài chính; Việc hoàn trả thuế GTGT (kể cả thuế GTGT đơn vị nộp nhầm, nộp thừa) được thực hiện hoàn trả từ quỹ hoàn thuế GTGT.

Theo quy định nêu trên trường hợp Công ty công trình giao thông công chánh TP Hồ Chí Minh nộp thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu đối với nhập khẩu lô hàng trạm trộn bê tông nhựa nóng làm tài sản cố định phải có Quyết định hoàn trả của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Nhưng xét tình hình thực tế tại hồ sơ thì số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu của Công ty đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 xác nhận kèm theo Tờ khai hàng hóa nhập khẩu, giấy nộp tiền vào ngân sách bằng chuyển khoản và biên lai nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu. Vì vậy Tổng cục Thuế đồng ý Công ty được khấu trừ hoặc hoàn thuế cho số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập của lô hàng trạm trộn bê tông nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 489TCT/DNNN về việc nộp thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu đối với nhập khẩu lô hàng trạm trộn bê tông nhựa nóng làm tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.830
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112