Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4898/TCHQ-TXNK năm 2017 xử lý thuế tự vệ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4898/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 24/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4898/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế tự vệ

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trlời công văn số 666/HQLA-NV ngày 31/03/2017 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc xử lý vướng mắc thuế tự vệ của Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của BTài chính quy định: Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu là nộp thừa trong trường hp người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp. Thủ tục, hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC;

Căn cứ điểm 2 Thông báo về việc tiến hành áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời kèm theo Quyết định số 862/QĐ-BCT ngày 07/3/2016 và điểm 2 Thông báo về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định các sản phẩm phôi thép và thép dài có một trong các đặc điểm sau đây được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ/biện pháp tự vệ tạm thời:

(1) Phôi thép không có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng lớn hơn 2 lần chiều dày, có kích thước trung bình chiều rộng và chiều dày <100mm hoặc >180mm;

(2) Phôi thép chứa một trong các nguyên tố có hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạm vi sau: C > 0,37%; Si > 0,60%; Cr > 0,60%; Ni > 0,60%; Cu > 0,60%;

(4) Thép chứa một trong các nguyên tố chứa hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạm vi sau: C > 0,37%; Si >0,60%; Cr > 0,60%; Ni > 0,60%; Cu > 0,60%;

Đối với các tổ chức/cá nhân nhập khẩu mặt hàng phôi thép và thép dài thuộc mục (1), (2), (3) và (4), để được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ/biện pháp tự vệ tạm thời, khi nhập khẩu hàng hóa cần cung cấp cho cơ quan hải quan các giấy tphù hợp để chứng minh hàng hóa nhập khẩu thỏa mãn các tiêu chí được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ như trên.

Trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương tại công văn số 830/QLCT-P2 ngày 27/6/2017 về việc xử lý thuế tự vệ của Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành (đính kèm).

Trường hợp Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành cung cấp cho cơ quan hải quan Giấy chứng nhận phù hợp của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế, trên Giấy chứng nhận xác nhn hàng hóa nhập khẩu phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật JIS G4051, JIS G3506; theo tiêu chun kỹ thuật này thì 03 mác thép S45C, SWRH42B-B, SWRH77B-B có hàm lượng carbon lớn hơn 0,37% (C >0,37%) là đủ điều kiện được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định và hưng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 830/QLCT-P2 làm cơ sở xem xét xử lý thuế tự vệ theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý cạnh tranh-B
Công Thương (để phối hợp);
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (03)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn
Ngọc Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4898/TCHQ-TXNK năm 2017 xử lý thuế tự vệ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


544

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13