Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4897/TCHQ-TXNK 2019 về chính sách thuế sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu nhập khẩu

Số hiệu: 4897/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4897/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với sản phẩm XK được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu NK.

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam.
(Khu CN Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được 30/CV-KM ngày 27/6/2016 của Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam đề nghị xem xét miễn thuế đối với sản phẩm xuất khu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì các trường hợp miễn thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP trong đó trường hợp miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, không có trường hợp miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu của các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/9/2016.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp mặt hàng xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu của Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam kể từ ngày 01/9/2016 thuộc Phụ lục I Danh mục mặt hàng chịu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì không được miễn thuế xuất khẩu.

2. Kiến nghị về việc Chi cục Hải quan Bắc Ninh cưỡng chế làm thủ tục hải quan trên hệ thống.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6792/TXNK-CST ngày 30/7/2019 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thực hiện. Đ nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo và đăng Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- VP Bộ Tài Chính (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4897/TCHQ-TXNK ngày 31/07/2019 về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.103

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!