Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4896/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế sản phẩm gia công nhập khẩu và hàng tạm nhập tái xuất đi sửa chữa ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4896/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4896/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với sản phẩm gia công NK và hàng TNTX đi sửa chữa ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1127/HQBRVT-TXNK ngày 2/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công văn số 1312/HQBRVT-TXNK ngày 21/5/2013 phản ánh vướng mắc về thuế đối với hàng gia công ở nước ngoài và hàng sửa chữa ở nước ngoài theo loại hình tạm xuất tái nhập, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ tính thuế đối với sản phẩm gia công nhập trả phía Việt Nam:

a) Đối với thuế nhập khẩu và trị giá tính thuế nhập khẩu: đã được quy định cụ thể tại tiết b, khoản 4 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010; điểm 3, Điều 20 Mục II Chương II Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính. Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu tính theo sản phẩm gia công nhập khẩu.

b) Đối với thuế giá trị gia tăng và trị giá tính thuế GTGT: theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thì: Hàng thuê nước ngoài gia công khi nhập khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Theo đó, việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đồng bộ thống nhất như nguyên tắc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu nêu trên. Trị giá tính thuế GTGT được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính.

2. Về chính sách thuế đối với hàng đem ra nước ngoài sửa chữa:

a) Đối với thuế nhập khẩu và trị giá tính thuế: đã được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 4, Điều 20 Mục II Chương II Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

b) Đối với thuế giá trị gia tăng:

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và kiến nghị Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính để sửa đổi chính sách thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (Bộ Tài chính);
- Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4896/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế sản phẩm gia công nhập khẩu và hàng tạm nhập tái xuất đi sửa chữa ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.648

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116