Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4894/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về giải quyết khiếu nại GTT

Số hiệu: 4894/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4894/TCHQ-KTTT
V/v: giải quyết khiếu nại GTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty cổ phần Y Tế Domesco
(234A - Quốc lộ 30 - Phường Mỹ Phú - TX Cao Lãnh - Đồng Tháp)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 935/CV-DMC ngày 03/8/2005 và công văn số 1064/CV-DMC ngày 08/9/2005 và công văn 1288/CV-DMC ngày 26/10/2005 của Công ty Cổ phần y tế DOMESCO đề nghị xem xét giá tính thuế nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu theo 02 tờ khai số 29/NKD/CĐT ngày 14/3/2005 và 47/NKD/CĐT ngày 14/4/2005. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4895/TCHQ-KTTT ngày 21/11/2005. Đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Cục Hải quan Đồng Tháp để được xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ CST-Bộ Tài chính
- Cục Hải quan Đồng Tháp
- Lưu VT, Vụ KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4894/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về giải quyết khiếu nại GTT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.187

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240