Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4892/TCHQ-TXNK năm 2013 khai bổ sung do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4892/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 21/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4892/TCHQ-TXNK
V/v khai bổ sung

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Chế biến bột mỳ Mêkông;
(KCN Phú Mỹ I, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu)
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số MK00130031/MK-CV-KT ngày 09/8/2013 của Công ty TNHH Chế biến bột mỳ Mêkông về việc khai bổ sung. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 và điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, quy định: Người khai hải quan, người nộp thuế tự phát hiện, tự khai báo với cơ quan hải quan các sai sót về xuất xứ, trị giá, mã số, mức thuế suất, số tiền thuế phải nộp trên hồ sơ hải quan đã nộp cho cơ quan hải quan trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế và có đủ cơ sở chứng minh, cơ quan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính trung thực, cơ quan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính trung thực, chính xác, hợp pháp của việc khai bổ sung thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan.

Trường hợp khai bổ sung lảm giảm số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế có quyền đề nghị cơ quan hải quan nơi khai bổ sung xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 194/2010/TT-BTC .

2. Tại khoản 5 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTCđiểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư số 196/2012/TT-BTC, quy định: Trường hợp người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót; tự giác khai báo trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế, kiểm tra sau thông quan tại trụ sở của người nộp thuế nhưng quá thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; người khai hải quan, người nộp thuế có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính chính xác và hợp pháp của việc khai báo thì thực hiện việc khai bổ sung hồ sơ hải quan, nộp đủ số tiền thuế thiếu theo thời hạn nộp thuế như đối với số tiền thuế tự khai, tự tính khi làm thủ tục hải quan, số tiền phạt chậm nộp (nếu có), chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ kê khai của người khai hải quan, người nộp thuế; xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Trường hợp tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp thì cơ quan hải quan xử lý lại số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Chế biến bột mỳ Mêkông, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp kiểm tra sự việc Công ty TNHH Chế biến bột mỳ Mêkông nêu, căn cứ các quy định nêu trên để xử lý theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4892/TCHQ-TXNK năm 2013 khai bổ sung do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.791

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82