Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4891/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu đối với đồ chơi tình dục (Sextoy) theo dạng hành lý, quà biếu, tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4891/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4891/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu đối với đồ chơi tình dục (Sextoy) theo dạng hành lý, quà biếu, quà tặng

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2456/HQHCM-GSQL ngày 07/9/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu; thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện như sau:

1. Căn cứ nội dung tại Điều 4, Điều 5 và điểm 6 Phụ lục I Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh không giải quyết thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng đồ chơi tình dục (Sextoy).

2. Trường hợp người nhập cảnh có mặt hàng nêu trên trong hành lý mang theo người, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ, yêu cầu người nhập cảnh tạm gửi mặt hàng đó vào kho của Chi cục Hải quan cửa khẩu và trả lại cho người nhập cảnh khi xuất cảnh. Trong thời hạn tạm gửi (180 ngày), nếu người nhập cảnh có văn bản từ bỏ hàng hóa nêu trên hoặc quá thời hạn tạm gửi nhưng người nhập cảnh không nhận lại thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp người nhập cảnh có mặt hàng nêu trên trong hành lý gửi trước / gửi sau chuyến đi hoặc mặt hàng nêu trên được gửi theo dạng quà biếu, quà tặng, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người nhập cảnh / người nhận thực hiện thủ tục tái xuất mặt hàng nêu trên tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu. Nếu người nhập cảnh có văn bản từ bỏ, người nhận có văn bản từ chối nhận hàng thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4891/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu đối với đồ chơi tình dục (Sextoy) theo dạng hành lý, quà biếu, tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.016

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108