Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4883/TCHQ-GSQL năm 2013 về vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4883/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4883/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1614/HQBP-NV ngày 2/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước vướng mắc về thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước kiểm tra hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp. Qua kiểm tra, nếu xác định đúng hàng hóa phải tái nhập để tái chế tại Việt Nam (có trải qua công đoạn sửa chữa, tái chế) và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ trong đó có điều khoản ghi rõ sản phẩm tái chế được giao cho người nhận hàng tại Việt Nam, hợp đồng nhập khẩu có điều khoản ghi rõ sản phẩm tái chế được nhận từ người giao hàng tại Việt Nam thì cho phép áp dụng hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ.

2. Về việc kiểm tra thực tế hàng hóa:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước căn cứ quy định tại điểm d.3, khoản 3 Điều 47 Thông tư số 196/2012/TT-BTC để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

3. Về chính sách thuế:

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 10; khoản 7, khoản 8 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC, Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC thì trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu theo loại hình SXXK, tái xuất nhưng phải tái nhập để tái chế, tuy nhiên theo chỉ định của đối tác nước ngoài không tái xuất mà giao hàng cho doanh nghiệp khác trong nước thì doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế BVMT (nếu có) cho số hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4883/TCHQ-GSQL năm 2013 về vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250