Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4872/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 4872/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4872/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế phạt

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia
 (K5 Nghi Tàm – Tây Hồ - Hà Nội)
- Cục hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số VIMAS/TCHQ-0510.03 ngày 31/10/2005 của Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia (MST: 0100112268) về việc xin giải toả cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia (MST: 0100112268) hiện có nợ thuế 38.697.000 đ, nợ phạt chậm nộp 424.869.846 đ tại Cục Hải quan Hà Nội. Đây là số nợ của các tờ khai phát sinh từ năm 1997-1998. Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia là Công ty liên doanh giữa Công ty Hồ Tây thuộc Ban Tài chính Quản trị TW và Tập đoàn FABER Malaysia do khủng hoảng tài chính nên Công ty đã ngừng hoạt động 5 năm từ 1998 – 2003 (có xác nhận tại CV số 6033BKH/ĐTNN ngày 2/10/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và hiện nay đang hoạt động trở lại.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 31/12/2005 với điều kiện trước khi mở tờ khai phải:

- Nộp hết số nợ thuế.

- Các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu; đồng thời nộp đủ thuế trước khi giải phòng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KTTT(4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4872/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.709

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170