Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4871/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét giá mica nhập khẩu

Số hiệu: 4871/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4871/TCHQ-KTTT
V/v: xem xét giá mica nhập khẩu
 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

Công ty TNHH Phú Thịnh
(36A, Ấp 1A, Xã An Phú, Thuận An, Bình Dương)
 

 

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 01/HC-ĐX/2005 không ghi ngày, tháng, năm 2005 của Công ty TNHH Phú Thịnh đề nghị xem xét giá nhập khẩu mặt hàng mica nhập khẩu do Tổng cục Thuế Bộ Tài chính chuyển đến. Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố kiểm tra xem xét theo phản ánh của Công ty và xem xét xử lý tình trạng khai báo giá giao dịch không trung thực (nếu có) theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Phú Thịnh được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2), KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4871/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét giá mica nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.363

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240