Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 487 TCHQ/KTTT ngày 10/02/2004 của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế Nhập khẩu

Số hiệu: 487TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Thành Đức
Ngày ban hành: 10/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 487 TCHQ/KTTT
V/v Bù trừ tiền thuế NK.

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Công ty XNK và xây dựng chi nhánh Hà Nội
(Tầng 4 nhà 164 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 12/CV-CN ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Công ty NK và xây dựng Chi nhánh Hà Nội về việc xin bù trừ thuế nhập khẩu từ Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh về nộp thuế tại Cục Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quyết định hoàn thuế số 149/QĐ/HT.KVIII ngày 14 tháng 10 năm 2003 của Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn - KVIII để ra quyết định hoàn thuế số thuế nhập khẩu Công ty đã nộp vào Ngân sách nhà nước; Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các Khoản Công ty còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty XNK và xây dựng Chi nhánh Hà Nội vẫn còn thừa tiền thuế, thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xác nhận số thuế nhập khẩu còn được hoàn gửi Cục Hải quan Hải Phòng.

Cục Hải quan Hải phòng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế hàng nhập khẩu của Công ty, thì tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi và thanh Khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK và xây dựng Chi nhánh Hà Nội biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 487 TCHQ/KTTT ngày 10/02/2004 của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế Nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.101
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126