Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 486/QSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc liên quan hóa đơn bên thứ ba C/O form E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 486/QSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 486/QSQL-GQ4
V/v vướng mắc liên quan hóa đơn bên thứ ba C/O form E

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ thuật An Hưng
(Đ/c: Số 1 ngõ 78 đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1701/AHE-XNK ngày 27/2/2017 của Công ty TNHH Kỹ thuật An Hưng v/v hóa đơn bên thứ ba C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều kiện để được xem xét chấp nhận đối với C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi bên thứ ba được quy định cụ thể tại Điều 23 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương và hướng dẫn tại công văn số 2706/TCHQ-GSQL ngày 7/6/2011 và công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 của Tổng cục Hải quan.

Do vậy, Công ty căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể từng lô hàng nhập khẩu để xác định tính hợp lệ của C/O trước khi nộp cho cơ quan hải quan. Trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ cơ quan hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Kỹ thuật An Hưng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 486/QSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc liên quan hóa đơn bên thứ ba C/O form E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


298
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41