Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4858/TCHQ-KTTT về việc tình hình triển khai văn bản hướng dẫn về trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4858/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 26/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4858/TCHQ-KTTT
V/v Tình hình triển khai văn bản hướng dẫn về trị giá

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 659/HQHG-NV ngày 01/9/2008 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về triển khai văn bản hướng dẫn về trị giá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về danh mục mặt hàng trọng điểm: Theo quy định tại điểm b1, b2 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính thì Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành Danh mục quản lý rủi ro. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng Danh mục mặt hàng trọng điểm cần tập trung quản lý tại địa phương. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải chủ động thu thập, tổng hợp, phân tích và đề xuất định kỳ báo cáo Tổng cục Hải quan những mặt hàng, nhóm mặt hàng cần bổ sung vào Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá.

Đối chiếu với quy định nêu trên và báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tại công văn số 644/HQHG-NV ngày 26/8/2008 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thì việc xây dựng danh mục mặt hàng trọng điểm của đơn vị là chưa đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008, cụ thể:

Mặt hàng trọng điểm xây dựng trùng lắp với Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro do Tổng cục quy định (mặt hàng ô tô).

Mặt hàng trọng điểm chưa bao quát. Còn nhiều mặt hàng nhập khẩu có khả năng gian lận thương mại cao nhưng chưa được Cục Hải quan tỉnh Hà Giang xây dựng mức giá như: săm lốp ô tô, gạch xây dựng, kính gương dùng cho xe có động cơ,... dẫn đến nhiều mặt hàng có trị giá khai báo thấp nhưng không thuộc đối tượng phải tham vấn.

Để giải quyết những bất cập nêu trên, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Hà Giang:

1) Xây dựng và ban hành ngay danh mục mặt hàng trọng điểm theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC , trong đó tập trung chú trọng mặt hàng có thuế suất cao, thường xuyên nhập khẩu, khả năng gian lận lớn, như đã nêu trên đồng thời huỷ ngay những mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng trọng điểm nhưng đã được Tổng cục quy định tại Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro.

2) Trên cơ sở danh mục mặt hàng trọng điểm, tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin để xây dựng danh mục dữ liệu mặt hàng trọng điểm kèm theo danh mục mặt hàng trọng điểm nhằm hỗ trợ công tác kiểm tra, tham vấn những mặt hàng này.

3) Báo cáo cụ thể kết quả triển khai những nội dung trên về Tổng cục (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) trước ngày 30/9/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4858/TCHQ-KTTT về việc tình hình triển khai văn bản hướng dẫn về trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.817
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77