Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4856/TCHQ-GSQL năm 2017 vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4856/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4856/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/O

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6969/VPCP-ĐMDN ngày 05/7/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Ducksan Vina liên quan đến từ chối 02 C/O mẫu AI, số tham chiếu 49881135 và 49881137. Về việc này, Tổng cục Hải quan báo cáo cụ thể như sau:

Ngày 12/6/2017, Tổng cục Hải quan đã gửi công văn số 1174/GSQL-GQ4 trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam liên quan đến tính hợp lệ của 02 C/O trên. Theo đó, căn cứ Phụ lục 5 “Mu C/O mẫu AI” ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công thương thì bản C/O có số tham chiếu dẫn trên được cấp không đúng theo mẫu quy định. Cụ thể là “See Instructions Overleaf thay thế cho “See Notes Overleaf và “Instructions for Completing the Certificate of Origin” thay thế cho “Overleaf Notes”. Do vậy, C/O dẫn trên không được xem xét chấp nhận.

Ngày 12/7/2017, Tổng cục Hải quan đã có Công hàm gửi tới cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Ấn Độ về việc t chối các C/O trên.

Tổng cục Hải quan báo cáo Văn phòng Chính phủ về vướng mắc liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Ducksan Vina để Văn phòng Chính phủ công khai kết quả xử lý trên Cng Thông tin điện tử Chính phủ.

(Gửi kèm công văn 1174/GSQL-GQ4 và hồ sơ liên quan)

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- L
ưu: VT, GSQL (3 bn).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4856/TCHQ-GSQL năm 2017 vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13