Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4843/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện xử lý xe việt kiều hồi hương tồn đọng tại cảng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4843/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 19/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4843/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện xử lý xe việt kiều hồi hương tồn đọng tại cảng

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về xử lý đối với xe ô tô, xe mô tô của Việt kiều hồi hương đã chuyển về cảng Việt Nam, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên nghiêm túc thực hiện nội dung sau:

1. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi để thực hiện các thủ tục đối với các xe quá thời hạn 90 ngày lưu giữ tại cảng:

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, thực hiện thông báo, đăng tải thông tin trên các Báo đài quy định tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 179/2011/TT-BTC ngày 08/12/2011 của Bộ Tài chính.

- Có văn bản thông báo cho người nhận hàng đứng tên trên vận đơn chuyển (gửi thư bảo đảm qua dịch vụ chuyển phát có ký nhận hồi báo). Tại thông báo nêu rõ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không trực tiếp đến cơ quan Hải quan làm thủ tục thì được coi là hàng hóa từ bỏ và cơ quan Hải quan thực hiện xử lý theo quy định.

- Thực hiện xác minh, kiểm tra từng trường hợp, nếu có căn cứ xác định có hành vi buôn lậu thì tổng hợp và báo cáo Tổng cục để thực hiện xử lý đối với hàng buôn lậu.

2. Rà soát, kiểm tra, xác minh và thống kê số lượng xe ô tô, xe mô tô đã chuyển về cảng biển theo mẫu 2 gửi kèm điện số 192/GSQL ngày 03/07/2013, định kỳ báo cáo Tổng cục (Cục Giám sát Quản lý) vào ngày thứ 2 hàng tuần.

3. Riêng đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu xe, định kỳ thứ 2 hàng tuần có trách nhiệm phối hợp và thông báo với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi xe nhập khẩu (ghi trên vận đơn) về các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ cấp phép và đang trong quá trình xử lý, đồng thời báo cáo về Tổng cục (Cục Giám sát Quản lý)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr - Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Báo Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4843/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện xử lý xe việt kiều hồi hương tồn đọng tại cảng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.364

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246