Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4840/BQP-TM năm 2013 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 4840/BQP-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Đỗ Bá Tỵ
Ngày ban hành: 29/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4840/BQP-TM
V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi nghiên cứu công văn số 404/UBND-KTN ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xin điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, như Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết TL 1/500 cửa khẩu Chi Ma do UBND tỉnh Lạng Sơn lập năm 2012 gửi kèm theo công văn trên.

2. Để kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, trong quá trình triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch trên, Bộ Quốc phòng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chủ dự án phối hợp với Quân khu 1 và BTL Bộ đội Biên phòng để giải quyết các vấn đề có liên quan về quốc phòng-an ninh trong khu vực, thực hiện việc điều chỉnh một khu vực địa hình loại 2 thuộc Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn năm 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011, không làm ảnh hưởng đến Quy hoạch bố trí đóng quân của các đơn vị, công trình quốc phòng và công tác quản lý bảo vệ khu vực biên giới.

3. Bộ Quốc phòng ủy nhiệm và giao cho Quân khu 1 và BTL Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn và Chủ dự án xác định vị trí, diện tích, ranh mốc giới khu vực triển khai quy hoạch, thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020 và giải quyết những vấn đề cụ thể có liên quan đến quốc phòng-an ninh trong quá trình thực hiện quy hoạch trên. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền Quân khu 1 và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm báo cáo Bộ Quốc phòng xin ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- BTTM;
- Quân khu 1; BTL BĐBP;
- Cục Tác chiến;
- Lưu: VT; NCHT; Th 09.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4840/BQP-TM năm 2013 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.001
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37