Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4838/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4838/TCHQ-GSQL
V/v luân chuyển hàng hóa giữa Công ty và chi nhánh Công ty.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Trả lời công văn số 4277/HQHP-GSQL ngày 08/9/2011 của Cục Hải quan TP Hải Phòng báo cáo vướng mắc về việc giám sát hải quan đối với hàng hóa luân chuyển giữa Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng (là doanh nghiệp chế xuất) và Chi nhánh của Công ty tại Thái Bình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 37, Luật Doanh nghiệp thì Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, trong trường hợp cụ thể nêu trên, việc Công ty chuyển nguyên liệu, vật tư cho Chi nhánh của Công ty để thực hiện gia công hàng hóa là việc nội bộ của Công ty và không phải làm thủ tục hải quan. Cơ quan Hải quan chỉ quản lý, theo dõi đối với hàng hóa mua bán, trao đổi giữa Công ty với các tổ chức, cá nhân (không phải là Chi nhánh của Công ty) theo quy định tại Điều 45, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu quản lý Công ty phải có văn bản thông báo về việc luân chuyển hàng hóa nêu trên với Chi cục Hải quan quản lý Công ty biết để kiểm tra khi cần thiết.

Việc đảm bảo trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ Công ty đến Chi nhánh của Công ty và ngược lại thuộc trách nhiệm của Công ty, Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc vận chuyển này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4838/TCHQ-GSQL ngày 04/10/2011 luân chuyển hàng hóa giữa Công ty và chi nhánh Công ty do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.311

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!