Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4836/TCHQ-GSQL về doanh nghiệp chế xuất sử dụng kho chứa hàng hóa của doanh nghiệp nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4836/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4836/TCHQ-GSQL
V/v DNCX sử dụng kho chứa hàng hóa của DN nội địa.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Điền, Hải Dương)

Trả lời công văn số 982/2011/SH-BIVN của Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất có trụ sở tại Khu Công nghiệp Phúc Điền, tỉnh Hải Dương về đề nghị được sử dụng kho của Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng hóa Jupiter Pacific để chứa hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 19 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ thì doanh nghiệp trong khu công nghiệp có quyền được thuê kho đã xây dựng trong khu công nghiệp để phục vụ sản xuất, kinh doanh; Theo đó, trường hợp Công ty đề nghị được thuê kho tại Khu Công nghiệp Phúc Điền, tỉnh Hải Dương của Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng hóa Jupiter Pacific tại Hà Nội để chứa hàng hóa, Công ty TNHH là phù hợp với quy định dẫn trên. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác quản lý của cơ quan Hải quan, thì kho mà Công ty thuê để chứa hàng phải được ngăn cách với các kho chứa hàng hóa khác.

- Công ty phải có văn bản thông báo về việc thuê kho với Chi cục Hải quan Hải Dương biết để kiểm tra khi cần thiết.

- Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, báo cáo thanh khoản đối với nguyên liệu, vật tư và sản phẩm gửi kho theo các quy định tại Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục trả lời để Công ty được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4836/TCHQ-GSQL về doanh nghiệp chế xuất sử dụng kho chứa hàng hóa của doanh nghiệp nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.467

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168