Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4824/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý vướng mắc tra cứu chứng từ nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4824/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 16/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4824/TCHQ-TXNK
V/v xử lý vướng mắc tra cứu chứng từ nộp thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1739/HQQN-TXNK ngày 18/7/2013 của Cục Hải quan Quảng Ninh về việc vướng mắc tra cứu chứng từ nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Chứng từ nộp thuế:

- Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế, cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan đã có thông tin về việc người nộp thuế đã nộp thuế thì chấp nhận là doanh nghiệp đã nộp thuế.

- Trường hợp doanh nghiệp khai báo đã nộp thuế nhưng không có thông tin trong cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan, thì đề nghị doanh nghiệp xuất trình giấy nộp tiền bản chính.

- Trường hợp doanh nghiệp nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng: đề nghị các đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai có trách nhiệm kiểm tra giấy nộp tiền, thư bảo lãnh do doanh nghiệp cung cấp. Trường hợp nghi ngờ tính trung thực của giấy nộp tiền hoặc thư bảo lãnh thì có văn bản trao đổi với ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi cấp giấy nộp tiền, nhận bảo lãnh để xác minh.

2. Về việc nâng cấp chương trình KT559:

- Hiện nay, việc khai thác thông tin nộp thuế của doanh nghiệp để làm cơ sở thông quan hàng hóa được thực hiện trên hệ thống KT559 qua 2 nguồn thông tin:

+ Chứng từ nộp tiền của Ngân hàng đối với các NHTM đã tham gia ký kết, thỏa thuận, hợp tác, trao đổi thông tin với Tổng cục Hải quan tại Cổng thanh toán điện tử. Trường hợp này, Cục Hải quan Quảng Ninh có thể tra cứu thông tin nộp thuế của doanh nghiệp ngay sau khi NHTM gửi thông tin đã nộp tiền của doanh nghiệp tới Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan.

+ Bảng kê Giấy nộp tiền từ hệ thống của KBNN gửi tới hệ thống của Tổng cục Hải quan qua hệ thống trao đổi thông tin Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính. Theo quy định của KBNN, cơ quan Hải quan sẽ nhận được bảng kê giấy nộp tiền ngay sau khi Kho bạc khóa sổ kế toán và truyền dữ liệu sang Tổng cục Hải quan. Hiện tại, dữ liệu do Kho bạc gửi sang Tổng cục Hải quan thường bị chậm từ 1 - 3 ngày tùy thuộc vào từng đơn vị Kho bạc.

Vì vậy, nguyên nhân của việc dữ liệu nộp thuế khai thác bị chậm 2 - 3 ngày như phản ánh của Cục Hải quan Quảng Ninh xuất phát từ quy trình của KBNN. Do đó, việc nâng cấp chương trình KT559 không xử lý được vướng mắc này.

- Đối với đề xuất nâng cấp chương trình KT559 để đáp ứng yêu cầu phục vụ thông quan hàng hóa theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, ngày 1/7/2013 Cục CNTT và thống kê Hải quan đã có công văn số 415/CNTT-CNTT đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nâng cấp chương trình KT559.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (thay văn bản trả lời);
- Lưu: VT, TXNK - DTTH (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4824/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý vướng mắc tra cứu chứng từ nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.150

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250