Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4803/TCHQ-GSQL năm 2013 kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4803/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4803/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng bếp gas NK

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2667/HQHCM-GSQL ngày 07/8/2013 của đơn vị phản ảnh vướng mắc về thủ tục nhập khẩu mặt hàng bếp gas thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Bộ Công Thương quản lý nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, do đó Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (gọi tắt là Trung tâm 3) từ chối tiếp nhận đăng ký kiểm tra chất lượng, dẫn đến hàng hóa còn tồn tại cửa khẩu.

Để giải quyết vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hải quan có văn bản trao đổi với Bộ Công Thương, khi có ý kiến của Bộ Công Thương sẽ thông báo tới các đơn vị trong ngành thực hiện.

Trong thời gian chờ ý kiến của Bộ Công Thương, để có cơ sở tạm thời thông quan hàng hóa, Tổng cục Hải quan đề nghị đơn vị trao đổi với Trung tâm 3 về một số nội dung sau:

1. Nếu Trung tâm 3 được Bộ Công Thương chỉ định (bằng văn bản) có chức năng kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (trong đó có mặt hàng bếp gas) thì căn cứ ý kiến của Trung tâm 3 để làm thủ tục;

2. Trao đổi với Trung tâm 3 về quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương, trường hợp hàng hóa chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia thì có thể căn cứ vào tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn nước ngoài, hoặc quy định kỹ thuật khác để kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng bếp gas không? Trường hợp Trung tâm 3 vẫn xác định là chưa có căn cứ kiểm tra, do đó không kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng này, thì cơ quan hải quan có cơ sở để thông quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4803/TCHQ-GSQL năm 2013 kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.458

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246