Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4802/TCHQ-GSQL năm 2018 về đưa hàng hóa nhập khẩu từ cảng về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4802/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 15/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4802/TCHQ-GSQL
V/v đưa hàng hóa nhập khẩu từ cảng về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ.
(Đ/c: Km 6, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 8479/HQHP-GSQL ngày 27/6/2018 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và công văn số 128/2018/NHĐV ngày 12/6/2018 của Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ báo cáo về việc đưa hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan từ cảng Nam Hải Đình Vũ về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty Logistics Nam Hải, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC , không cho phép vận chuyển hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan từ cảng Nam Hải Đình Vũ về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung để chờ làm thủ tục hải quan.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan còn lưu giữ tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty Logistics Nam Hải tại địa chỉ lô CN3, KCN Minh Phương Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hải Phòng yêu cầu Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ thông báo cho các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan đối với số lượng hàng hóa nhập khẩu còn lưu giữ tại địa điểm của Công ty Logistics Nam Hải, thời gian thực hiện đến hết ngày 31/8/2018.

Sau thời hạn nêu trên, nếu hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan còn tập kết tại địa điểm của Công ty Logistics Nam Hải chưa hoàn thành thủ tục hải quan, Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV3 phối hợp với Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ và Công ty Logistics Nam Hải thực hiện giám sát, kiểm soát chặt chẽ và vận chuyển hàng hóa trở về cảng Nam Hải Đình Vũ để làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4802/TCHQ-GSQL năm 2018 về đưa hàng hóa nhập khẩu từ cảng về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.783

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224