Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4791/TCHQ-GSQL về việc thành lập cảng nội địa (ICD) Đức Khải-Bình Thuận do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4791/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 24/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4791/TCHQ-GSQL
V/v Thành lập ICD Đức Khải

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Đức Khải
(Đ/c số 83A Võ Hữu, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

 

Trả lời công văn ngày 08/09/2008 của Công ty TNHH Đức Khải về việc thành lập cảng nội địa (ICD) Đức Khải-Bình Thuận, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về sự cần thiết:

Trong thời gian vừa qua, tại các cảng biển thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng đã xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa xuất nhập khẩu do bất cập trong quy hoạch hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông…Để giúp giảm tải tại các cảng biển và giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa, Tổng cục Hải quan nhất trí với chủ trương thành lập các cảng nội địa (ICD) và địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa.

2. Về điều kiện thành lập:

Việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa được quy định tại Điều 4 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn điểm I, mục 4, phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tại điểm 2 công văn số 4942/VPCP-KTTH ngày 29/07/2008 của Văn phòng Chính phủ nêu rõ: Trong quý IV năm 2008, Bộ Giao thông vận tải phải hoàn thành việc nghiên cứu và công bố về quy hoạch hệ thống cảng nội địa theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Giao thông vận tải để đưa địa điểm vào quy hoạch cảng cạn. Sau khi được quy hoạch, đề nghị doanh nghiệp hoàn thiện Dự án, hồ sơ theo quy định gửi Tổng cục Hải quan thẩm định trình Bộ Tài chính xem xét quyết định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết ./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4791/TCHQ-GSQL về việc thành lập cảng nội địa (ICD) Đức Khải-Bình Thuận do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.984
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185