Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4789/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 4789/QLD-ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Huy Hùng
Ngày ban hành: 03/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4789/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 4789/QLD-ĐK ngày 03/4/2019 của Cục Quản lý Dược)

STT

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hết hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc được công bố

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

VD-31538-19

27/02/2024

Natri clorid

BP 2016

Dominion Salt Ltd

New Zealand

2

VD-31547-19

27/02/2024

Cyanocobalamin

DĐVN IV

Sanofi - France

France

3

VD-31548-19

27/02/2024

Bromhexin hydroclorid

EP 9

Orex Pharma - India

India

4

VD-31550-19

27/02/2024

Digoxin

BP 2013

Nobilus Ent Kutno Division

Poland

5

VD-31551-19

27/02/2024

Loratadin

USP 38

Vasudha - India

India

6

VD-31552-19

27/02/2024

Esomeprazol magnesi pellet w/w 8,5%

NSX

Metrochem API Private Limited - India.

India

7

VD-31553-19

27/02/2024

Ivermectin

BP 2013

Taizhou Tianrui Pharmaceutical Co., Ltd - China

China

8

VD-31554-19

27/02/2024

Clotrimazol

USP 38

Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd

China

9

VD-31555-19

27/02/2024

Povidon iod

DĐVN IV

Basf - USA

USA

10

VD-31556-19

27/02/2024

Pregabalin

IP 2014

Maps Laboratories Private Limited - India

India

11

VD-31557-19

27/02/2024

Tenofovir disoproxil fumarat

IP 2014

Leping Safely Pharmaceutical Co., Ltd

China

12

VD-31558-19

27/02/2024

Tetracain hydroclorid

USP 34

Siegfried Evionnaz SA

Switzerland

13

VD-31559-19

27/02/2024

Pyridoxin hydroclorid

BP 2016

DSM Nutritional Products GmbH

Germany

14

VD-32290-19

27/02/2024

Hydrocortison acetat

USP 38

Tianjin Tianyao pharmaceuticals co.,ltd.

China

15

VD-32292-19

27/02/2024

Paracetamol

BP 2014

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

China

16

VD-32292-19

27/02/2024

Clorpheniramin maleat

BP 2014

Supriya Lifescience Ltd. India

India

17

VD-32293-19

27/02/2024

Paracetamol

BP 2014

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd (Shortened as Hebei Jiheng)

China

18

VD-32294-19

27/02/2024

Ferrous Fumarat

EP 8.0

Dr Paul Lohmanm-Germany

Germany

19

VD-32294-19

27/02/2024

Acid folic

USP 38

DSM Nutritional Products Ltd., Global Quality Management OPS/QM

Switzerland

20

VD-32081-19

27/02/2024

Ambroxol hydrochloride

EP8.0

Hangzhou Deli Chemical Co., Ltd

China

21

VD-32082-19

27/02/2024

Bromhexin hydrochloride

BP2016

Taicang Pharmaceutical Factory

China

22

VD-32083-19

27/02/2024

Dexamethasone acetate

EP6.0

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

China

23

VD-32084-19

27/02/2024

Prednisolone

USP38

Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co., Ltd

China

24

VD-32086-19

27/02/2024

Phenylephrine hydrochloride

EP8.0

Malladi Drugs and Pharmaceuticals Limited

India

25

VD-32086-19

27/02/2024

Chlorpheniramine maleate

BP2016

Supriya Lifescience Ltd

India

26

VD-32087-19

27/02/2024

Carbocisteine

EP8.0

Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd

China

27

VD-32088-19

27/02/2024

Etodolac

USP38

Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co., Ltd

China

28

VD-32089-19

27/02/2024

Etodolac

USP38

Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co., Ltd

China

29

VD-32090-19

27/02/2024

Drotaverine hydrochloride

NSX

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd

China

30

VD-32091-19

27/02/2024

Betahistine dihydrochloride

USP38

Changzhou Sinly Pharmchem Co., Ltd

China

31

VD-32092-19

27/02/2024

Diosmectite

NSX

Shandong Xianhe Pharmaceutical Co.,Ltd

China

32

VD-32093-19

27/02/2024

Methylprednisolone

USP39

Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co., Ltd

China

33

VD-32094-19

27/02/2024

N-Acetyl-L-Cysteine

USP38

Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd

China

34

VD-32095-19

27/02/2024

Trimebutine maleate

JP16

Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co., Ltd

China

35

VD-32096-19

27/02/2024

Simvastatin

EP8.0

Topfond Pharmaceutical Co., Ltd

China

36

VD-31730-19

27/02/2024

Ambroxol hydrochloride

EP8.0

Ami Lifesciences Pvt. Ltd.

India

37

VD-31731-19

27/02/2024

Bromhexine hydrochloride

EP 8

Orex Pharma Pvt. Ltd.

India

38

VD-31732-19

27/02/2024

Betamethasone

USP 38

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.

China

39

VD-31732-19

27/02/2024

Dexchlorpheniramine maleate

USP 38

Mahrshee Laboratories Pvt. Ltd.

India

40

VD-31733-19

27/02/2024

Betamethasone

USP 38

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.

China

41

VD-31733-19

27/02/2024

Dexchlorpheniramine maleate

USP 38

Mahrshee Laboratories Pvt. Ltd.

India

42

VD-31734-19

27/02/2024

Cinnarizine

EP 8

Ray Chemicals Pvt. Ltd.

India

43

VD-31735-19

27/02/2024

Dexchlorpheniramine maleate

USP 38

Mahrshee Laboratories Pvt. Ltd.

India

44

VD-31736-19

27/02/2024

Betamethasone

USP38

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd

China

45

VD-31737-19

27/02/2024

Mefenamic acid

BP 2017

Shaanxi Baoxin Pharmaceutical Co., Ltd.

China

46

VD-31738-19

27/02/2024

D-Glucosamine hydrochloride

USP 38

Yangzhou Rixing Bio-Tech Co., Ltd.

China

47

VD-31739-19

27/02/2024

D-Glucosamine hydrochloride

USP 38

Yangzhou Rixing Bio-Tech Co., Ltd.

China

48

VD-31740-19

27/02/2024

Di-iodohydroxyquinoline

USP 38

G. Amphray Laboratories

India

49

VD-31741-19

27/02/2024

Meloxicam

BP 2015

Technodrugs & Intermediates Pvt. Ltd

India

50

VD-31741-19

27/02/2024

Meloxicam

BP 2015

Apex Healthcare Limited

India

51

VD-31742-19

27/02/2024

Paracetamol

BP 2015

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd.

China

52

VD-31743-19

27/02/2024

Ranitidine hydrochloride

USP 38

Orchev Pharma Pvt. Ltd.

India

53

VD-31744-19

27/02/2024

Gel nhôm hydroxyd khô (Dried Aluminium hydroxide gel)

BP 2015

Priti Industries

India

54

VD-31744-19

27/02/2024

Magnesium hydroxide

BP 2015

Priti Industries

India

55

VD-31745-19

27/02/2024

Roxithromycin

EP 8

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd.

China

56

VD-31746-19

27/02/2024

Gel nhôm hydroxyd khô (Dried Aluminium hydroxide gel)

BP 2014

Priti Industries

India

57

VD-31746-19

27/02/2024

Magnesium hydroxide

BP 2014

Priti Industries

India

58

VD-31746-19

27/02/2024

Simethicone (powder)

NSX

Dasan Medichem Co., Ltd.

Korea

59

VD-31747-19

27/02/2024

Spiramycin

EP 8.0

Topfond Pharmaceutical Co., Ltd.

China

60

VD-31748-19

27/02/2024

Tenoxicam

BP 2015

Ramdev Chemical Pvt. Ltd.

India

61

VD-31749-19

27/02/2024

Ascorbic acid (Vitamin C)

USP 38

Shandong Luwei Pharmaceutical Co., Ltd.

China

62

VD-31750-19

27/02/2024

Nicotinamide

USP 38

Tianjin Zhongrui Pharmaceutical Co., Ltd.

China

63

VD-31574-19

27/02/2024

Paracetamol

BP 2016

Farmson Pharmaceutical Gujarat Pvt. Ltd.

India

64

VD-31575-19

27/02/2024

Cefaclor monohydrate

USP 38

Dhanuka Laboratories Ltd.

India

65

VD-31576-19

27/02/2024

Cefaclor monohydrate

USP 38

Dhanuka Laboratories Ltd.

India

66

VD-31577-19

27/02/2024

Netilmicin sulfate

USP 39

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd.

China

67

VD-31578-19

27/02/2024

Netilmicin sulfate

USP 39

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd.

China

68

VD-31580-19

27/02/2024

Cefpodoxime proxetil

USP 38

Covalent Laboratories Private Limited

India

69

VD-31581-19

27/02/2024

Cefpodoxime proxetil

USP 38

Covalent Laboratories Private Limited

India

70

VD-31582-19

27/02/2024

Cephalothin sodium and sodium bicarbonate (97:3)

USP 41

China Union Chempharma (Suzhou) Co., Ltd.

China

71

VD-31583-19

27/02/2024

Cephalothin sodium and sodium bicarbonate (97:3)

USP 41

China Union Chempharma (Suzhou) Co., Ltd.

China

72

VD-31584-19

27/02/2024

Ceftriaxone sodium sterile

USP 38

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.

China

73

VD-31455-24

27/02/2024

Vildagliptin

NSX

Beijing Huikang Boyuan Chemical Tech Co., Ltd

China

74

VD-32057-19

27/02/2024

N-Acetylcystein

USP 38

Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd

China

75

VD-32058-19

27/02/2024

Betamethason

EP 8

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd

China

76

VD-32058-19

27/02/2024

Dexchlorphniramin maleate

EP 8

Supriya Lifescience Ltd

India

77

VD-32059-19

27/02/2024

Chlorpheniramin maleate

BP 2013

Supriya Lifescience Ltd

India

78

VD-32060-19

27/02/2024

Sulfamethoxazole

BP 2015

Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd

China

79

VD-32060-19

27/02/2024

Trimethoprime

BP 2015

Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd

China

80

VD-32061-19

27/02/2024

Sulfamethoxazole

BP 2015

Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd

China

81

VD-32061-19

27/02/2024

Trimethoprime

BP 2015

Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd

China

82

VD-32062-19

27/02/2024

Tadalafil

EP 7.4

Ultratech India Limited

India

83

VD-32064-19

27/02/2024

L-Omithine- L-aspartate

DAB 2010

Evonik rexim S.A.S

France

84

VD-32066-19

27/02/2024

Esomeprazole Magnesium Dihydrate Pellets 8.5% w/w

NSX

Spanules Pharmatech Pvt.Ltd

India

85

VD-32067-19

27/02/2024

Natri montelukast (Montelukast sodium)

EP 7.3

Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.,Ltd

China

86

VD-32069-19

27/02/2024

Carbocistein

EP 7

Jizhou City Huayang Chemical Co., Ltd, China

China

87

VD-32070-19

27/02/2024

Ketoconazole

USP 38

Aarti Drugs Limited

India

88

VD-32071-19

27/02/2024

Thiamin nitrate

USP 38

Jiangxi Tianxin Pharmceutical Co.,Ltd

China

89

VD-32071-19

27/02/2024

Pyridoxin hydrocloride

USP 38

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,Ltd

China

90

VD-32071-19

27/02/2024

Cyanocobalamin

USP 38

Hebei Huarong Pharmaceutical Co.,Ltd

China

91

VD-32072-19

27/02/2024

Paracetamol

USP 37

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

China

92

VD-32073-19

27/02/2024

Pyridoxin hydrocloride

USP 37

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,Ltd

China

93

VD-32074-19

27/02/2024

Benzoyl peroxide

USP 38

Corden Pharma Bergamo S.p.A

Italy

94

VD-32075-19

27/02/2024

Cinnarizine

BP 2013

Virupaksha Organics Limited

India

95

VD-32076-19

27/02/2024

Ferrous fumarate

EP8

FerroPharma Ltd

Hungary

96

VD-32076-19

27/02/2024

Folic acid

USP 38

DSM Nutritional Products Ltd

Switzerland

97

VD-32077-19

27/02/2024

Esomeprazole Magnesium Dihydrate Pellets 8.5% w/w

NSX

Spanules Pharmatech Pvt.Ltd

India

98

QLĐB-746-19

27/02/2022

Tenofovir disoproxil fumarate

IP 2014

Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co., Ltd

China

99

VD-31638-19

27/02/2024

Aciclovir

BP 2010

Polpharma S.A.

Poland

100

VD-31639-19

27/02/2024

Paracetamol

USP 35

Novacyl (Wuxi) Pharmaceutical Co., Ltd.

China

101

VD-31640-19

27/02/2024

Methyl Salicylat

NSX

Novacyl, Rhodia operations

France

102

VD-31640-19

27/02/2024

Menthol

USP 35

Sharp Menthol India Limited

India

103

VD-31640-19

27/02/2024

Camphor

USP 35

Fujian Green Pine Co., Ltd.

China

104

VD-31642-19

27/02/2024

Acid Folic

USP 38

DSM Nutritional Products Ltd.

Switzerland

105

VD-31643-19

27/02/2024

Loratadine

USP 38

Vasudha Pharma Chem Limited

India

106

VD-31644-19

27/02/2024

Menthol

BP 2016 /EP 8

Sharp Mint Limited

India

107

VD-31644-19

27/02/2024

Camphor

USP 38

Fujian Green Pine Co., Ltd.

China

108

VD-31644-19

27/02/2024

Eucalyptol

USP 38

Tien Yuan Chemical (PTE) Ltd.

Singapore

109

VD-31645-19

27/02/2024

Povidone Iodine

EP8

ISP

USA

110

VD-31646-19

27/02/2024

Magnesium Lactate Dihydrate

BP 2014

Dr. Paul Lohmann, GmbH KG

Germany

111

VD-31646-19

27/02/2024

Pyridoxine Hydrochloride

BP 2013

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

China

112

VD-31647-19

27/02/2024

Hydrochlorothiazid

USP 38

Huzhou Konch Pharmaceutical Co., Ltd.

China

113

VD-31648-19

27/02/2024

Xylometazoline Hydrochloride

EP 8

Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co., Ltd.

China

114

VD-32265-19

27/02/2024

Amoxicillin trihydrate (compacted)

BP 2017

Aurobindo Pharma Ltd

India

115

VD-32265-19

27/02/2024

Amoxicillin trihydrate (compacted)

BP 2017

The United Laboratories (Inner Mongolia) CO., LTD

China

116

VD-32266-19

27/02/2024

Bromhexine hydrochloride

BP 2017

Ven Petrochem & Pharma (India) PVT. LTD

India

117

VD-32267-19

27/02/2024

Cefpodoxime proxetil

USP 40

Aurobindo Pharma Ltd

India

118

VD-32268-19

27/02/2024

Cefadroxil monohydrat (compacted)

BP 2018

Lupin Limited

India

119

VD-32269-19

27/02/2024

Cefalexin monohydrate (compacted)

BP 2016

DSM Sinochem Pharmaceuticals (Zibo) Co., Ltd

China

120

VD-32270-19

27/02/2024

Chlorpheniramine maleate

BP 2014

Supriya Lifescience Ltd

India

121

VD-32271-19

27/02/2024

Acid ascorbic

BP 2013

DSM Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co., Ltd.

China

122

VD-32272-19

27/02/2024

Paracetamol

BP 2014

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., Ltd.

China

123

VD-32272-19

27/02/2024

Ibuprofen

EP 8.0

Basf SE

USA

124

VD-32273-19

27/02/2024

Glimepiride

USP 36

Glenmark Pharmaceuticals Limited

India

125

VD-32274-19

27/02/2024

Alverine citrate

EP 8.0

Procos S.p.A

Italy

126

VD-32275-19

27/02/2024

Sulfamethoxazole

BP 2014

Virchow Laboratories Limited

India

127

VD-32275-19

27/02/2024

Trimethoprim

BP 2014

Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd.

China

128

VD-32277-19

27/02/2024

Nifuroxazide

EP 9.0+NSX

Coprima, S.L

Spain

129

VD-32278-19

27/02/2024

N-Acetyl-L-Cysteine

USP 36

Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd

China

130

VD-32279-19

27/02/2024

Metformin hydrochloride

BP 2015

Auro Laboratories Limited

India

131

VD-32280-19

27/02/2024

Metformin hydrochloride

BP 2012

Auro Laboratories Limited

India

132

VD-32281-19

27/02/2024

Heptaminol hydrochloride

EP 9.0

Expansia

France

133

VD-32282-19

27/02/2024

Lamivudine

USP 40

Anhui Biochem United Pharmaceutical Co., Ltd.

China

134

VD-32283-19

27/02/2024

Meloxicam

BP 2013

Techno Drugs & Intermediates PVT. Ltd.

India

135

VD-32283-19

27/02/2024

Meloxicam

EP 8.0

Zhejiang Excel Pharmaceutical Co.,Ltd

China

136

VD-32285-19

27/02/2024

Amoxicillin trihydrate (Compacted)

BP 2017

DSM Sinochem Pharmaceuticals

India

137

VD-32285-19

27/02/2024

Potassium Clavulanate And Silicon Dioxide 1:1

EP 8.0

Sandoz Industrial Products SpA

Italy

138

VD-32287-19

27/02/2024

Irbesartan

USP 38

Cadila Pharmaceuticals Limited

India

139

VD-32287-19

27/02/2024

Hydrochlorothiazide

EP 8.0

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A

Poland

140

VD-32288-19

27/02/2024

Ursodiol/ Ursodeoxycholic Acid

EP 7.0

Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd

China

141

VD-31649-19

27/02/2024

Loratadin

USP 36

Vasudha Pharma Chem Limited

India

142

VD-31650-19

27/02/2024

Metoclopramid hydroclorid

BP 2017

Ipca Laboratories Limited

India

143

VD-32450-19

27/02/2024

Risperidone

USP 39

RPG Life Sciences Limited

India

144

VD-32451-19

27/02/2024

Risperidone

USP 39

RPG Life Sciences Limited

India

145

VD-32452-19

27/02/2024

Risperidone

USP 39

RPG Life Sciences Limited

India

146

VD-32453-19

27/02/2024

Paracetamol

EP 8.0

Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S

Turkey

147

VD-32124-19

27/02/2024

Zinc oxide

DĐVN IV

Chemetal (Malaysia) Sdn Bhd

Malaysia

148

VD-32125-19

27/02/2024

Glucose khan (Dextrose anhydrous)

DĐVN IV

Xiwang Pharmaceutical Co., Ltd.

China

149

VD-32125-19

27/02/2024

Natri citrat (Sodium Citrate)

DĐVN IV

Weifang Ensign Industry Co., Ltd.

China

150

VD-32126-19

27/02/2024

Povidon iod

DĐVN IV

BASF South East Asia Pte. Ltd.

Singapore

151

VD-32168-19

27/02/2024

Alpha chymotrypsin

USP 35

Beijing Geyuantianrun Bio-tech Co., Ltd

China

152

VD-32172-19

27/02/2024

Fexofenadine hydrochloride

USP 36

Ami lifesciences pvt.Ltd

India

153

VD-32182-19

27/02/2024

Vincamin

PF X

Covex SA

Spain

154

VD-32182-19

27/02/2024

Rutin

DĐVN IV

Xiamen JiengjingTech Co., Ltd

China

155

VD-32169-19

27/02/2024

Clorpheniamin maleat 4 mg

BP 2015

Supriya Lifescience Ltd.

India

156

VD-32170-19

27/02/2024

Nicorandil

BP 2016

Yashica Pharmaceuticals (P) Ltd

India

157

VD-32171-19

27/02/2024

Thiamin hydroclorid

EP 8.0

DSM Nutritional Products GmbH

Germany

158

VD-32173-19

27/02/2024

Acetylcystein

USP 38

Wuhan Grand Hoyo Co.,Ltd.

China

159

VD-32174-19

27/02/2024

Desloratadin

EP 8.0

Morepen Laboratories Ltd

India

160

VD-32175-19

27/02/2024

Valsartan

USP 38

Smilax Laboratories Limited

China

161

VD-32175-19

27/02/2024

Hydrochlorothiazid

USP 38

Changzhou pharmaceutical factory

China

162

VD-32176-19

27/02/2024

Drotaverin hydroclorid

NSX

Synthokem Labs Private Limited

India

163

VD-32177-19

27/02/2024

Kẽm Gluconat(Zinc Gluconate)

EP 8.0

Givaudan Lavirotte

France

164

VD-32178-19

27/02/2024

Methylprednisolon

USP 38

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd

China

165

VD-32179-19

27/02/2024

Ambroxol hydrochlorid

EP 8.0

Ami Life Sciences Pvt. Ltd

India

166

VD-32180-19

27/02/2024

Ambroxol hydrochlorid

EP 8.0

Shandong Luoxin Group Hengxin Pharmaceutical Co., Ltd.

China

167

VD-32181-19

27/02/2024

Perindopril tert butylamin

EP 8.0

Zhejiang Huahai pharmaceutical Co. Ltd

China

168

VD-32183-19

27/02/2024

Methylprednisolon

USP 38

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd

China

169

VD-32184-19

27/02/2024

Telmisartan

USP 38

Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

India

170

VD-32184-19

27/02/2024

Hydrochlorothiazid

USP 38

CTX Life Sciences Pvt. Ltd.

India

171

VD-32185-19

27/02/2024

Bambuterol hydroclorid

EP 8.0

Aarti Industries Ltd

India

172

VD-32186-19

27/02/2024

Roxithromycin

EP 8.0

Alembic Pharmaceuticals Ltd

India

173

VD-32187-19

27/02/2024

Paracetamol

BP 2015

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co Ltd

China

174

VD-32187-19

27/02/2024

Clorpheniramin maleat

EP 8.0

Supriya Lifescience Ltd.

India

175

VD-32188-19

27/02/2024

Alverin citrat

EP 8.0

Procos S.p.A

Italy

176

VD-32189-19

27/02/2024

Thiamin nitrat

BP 2017

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co. Ltd

China

177

VD-32189-19

27/02/2024

Pyridoxin hydroclorid

BP 2017

Jiangxi tianxin Pharmaceutical Co. Ltd

China

178

VD-32189-19

27/02/2024

Vitamin B12 1% (Cyanocobalamin 1%)

NSX

DSM Nutritional Products Ltd

Switzerland

179

VD-32190-19

27/02/2024

Paracetamol

BP 2015

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co Ltd

China

180

VD-32241-19

27/02/2024

Bromhexine hydroclorid

BP 2013

Orex Pharma Pvt. Ltd.

India

181

VD-32242-19

27/02/2024

Piracetam

EP 8.0

Jiangxi Yuehua Pharmaceutical Co., Ltd.

China

182

VD-32242-19

27/02/2024

Cinnarizin

BP 2014

Virupaksha Organics PVT. Ltd

India

183

VD-32470-19

27/02/2024

Esomeprazol magnesium pellets 8,5%

NSX

Metrochem Api Private Limited

India

184

VD-31837-19

27/02/2024

Erythromycin stearate

BP 2015

Linaria Chemicals (Thailand) Ltd.

Thailand

185

VD-31838-19

27/02/2024

Esomeprazole magnesium trihydrate

USP 39

EVEREST ORGANICS LIMITED. INDIA

India

186

VD-31840-19

27/02/2024

Meloxicam

BP 2015

APEX Healthcare Limited

India

187

VD-31841-19

27/02/2024

Piracetam

EP 6.0

Jingdezhen kaimenzi Medial Chemistry Co.,Ltd

China

188

VD-32444-19

27/02/2024

Acid ursodeoxycholic

EP 9.0

Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd

P.R.China

189

VD-32446-19

27/02/2024

Ubidecarenone (Coenzyme Q10)

USP 35

Shaanxi Yuanbang Bio-Tech Co., Ltd

China

190

VD-32445-19

27/02/2024

Dutasteride

EP 8.0

Sterling Chemical Malta Ltd.

Malta

191

VD-32440-19

27/02/2024

Cefpodoxime Proxetil

USP 40

Parabolic Drugs Ltd

India

192

VD-32443-19

27/02/2024

Cefpodoxime Proxetil

USP 40

Parabolic Drugs Ltd

India

193

VD-32441-19

27/02/2024

Alfacalcidol

BP 2017

Century Pharmaceuticals Ltd

India

194

VD-32442-19

27/02/2024

Isotretinoin

USP 40

Taizhou Hengfeng Pharmaceutical and Chemical Co. Ltd.

China

195

VD-32439-19

27/02/2024

Aceclofenac

EP 9.0

Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co., Ltd.

P.R.China

196

VD-31664-19

27/02/2024

Piperaquin phosphat

CP 2015

Chongqing Rangle Pharmaceutical Co., Ltd

China

197

VD-31664-19

27/02/2024

Dihydroartemisinin

CP 2015

Chongqing Rangle Pharmaceutical Co., Ltd

China

198

QLĐB-752-19

27/02/2022

Febuxostat

NSX

Cadchemlaboratories Ltd

India

199

VD-32376-19

27/02/2024

Cefamandol nafat

USP 40

China Union Chempharma (Suzhou) Co., Ltd.

China

200

VD-32233-19

27/02/2024

Cefditoren pivoxil

JP XVI

Covalent Laboratories Private Limited

India

201

VD-32234-19

27/02/2024

Polymycin B sulfate

USP 38

Biotika a.s

Slovakia

202

VD-32234-19

27/02/2024

Dexamethasone

USP 38

Symbiotica

Malaysia

203

VD-32232-19

27/02/2024

Sodium alginate

EP 9.0

FMC BioPolymer AS

Norway

204

VD-32232-19

27/02/2024

Calcium Carbonate

EP 9.0

Sudeep Pharma Pvt Ltd

India

205

VD-32232-19

27/02/2024

Sodium bicarbonate

EP 9.0

Ciech Soda Deutschland GmbH & Co. KG

Germany

206

VD-32231-19

27/02/2024

Gel nhôm hydroxyd khô (Dried Aluminium hydroxide gel)

USP 40

SPI Pharma Inc

USA

207

VD-32231-19

27/02/2024

Magnesium hydroxide past 30%

USP 40

SPI Pharma Inc

USA

208

VD-32231-19

27/02/2024

Simethicone emulsion 30%

USP 40

Basildon Chemical Company Limited

UK

209

VD-32167-19

27/02/2024

Acid Thioctic

EP 8.0

Sami Labs Limited

India

210

VD-32165-19

27/02/2024

Acid Thioctic

EP 8.0

Sami Labs Limited

India

211

VD-32166-19

27/02/2024

Acid Thioctic

EP 8.0

Sami Labs Limited

India

212

VD-32234-19

27/02/2024

Neomycin Sulfat

USP 38

Pharmacia & Upjohn Company

USA

213

VD-31644-19

27/02/2024

Thymol

USP 38 /NF 33

Destilaciones Bordas Chinchurreta, S.A.

Spain

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4789/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.844

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255