Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4783/TCHQ-KTTT ngày 01/10/2002 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn (không thu) thuế nhập khẩu đối với trường hợp thất lạc hồ sơ (bản gốc)

Số hiệu: 4783/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 01/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4783/TCHQ-KTTT
V/v xử lý hoàn (không thu) thuế nhập khẩu đối với trường hợp thất lạc hồ sơ (bản gốc)

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số: 7278 TC/TCT ngày 3/7/2002, để việc giải quyết thủ tục hoàn (không thu) thuế nhập khẩu trong trường hợp doanh  nghiệp khai báo bị thất lạc các loại giấy tờ (tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu, biên lai thu thuế ...) quy định phải là bản gốc đối với loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, loại hình hàng xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập kinh doanh và loại hình tạm nhập tái xuất được chính xác về mặt số liệu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thống nhất thực hiện như sau:

1/ Trường hợp doanh nghiệp khai báo bị thất lạc tờ khai nhập khẩu:

Nếu doanh nghiệp có văn bản giải trình, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thất lạc tờ khai là có thật, các đơn vị kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc lưu hiện có để giải quyết thủ tục hoàn (không thu) thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

2/ Trường hợp doanh nghiệp khai báo bị thất lạc tờ khai nhập khẩu:

2.1.- Trường hợp tờ khai xuất khẩu và tờ khai nhập khẩu được đăng ký tại cùng một đơn vị Hải quan: giải quyết như hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên.

2.2- Trường hợp tờ khai xuất khẩu đăng ký tại đơn vị Hải quan khác (không phải là đơn vị Hải quan giải quyết thủ tục hoàn thuế):

- Đơn vị hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu: Trên cơ sở ý kiến đề nghị bằng văn bản của doanh nghiệp, có trách nhiệm đối chiếu với bộ hồ sơ xuất khẩu gốc lưu tại đơn vị để có văn bản xác nhận về số lượng, chủng loại hàng hoá thực xuất của tờ khai xuất khẩu kèm theo bản sao tờ khai xuất khẩu đó gửi cho đơn vị hải quan nơi giải quyết thủ tục hoà thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ để theo dõi. Trong văn bản này phải ghi rõ “tờ khai xuất khẩu số ............ ngày .............. tháng ............... năm............. của Công ty ................ chưa làm thủ tục hoàn thuế”.

- Đơn vị Hải quan nơi giải quyết thủ tục hoàn thuế nhập khẩu: Căn cứ văn bản xác nhận và tờ khai (bản sao) của đơn vị hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu gửi đến để giải quyết thủ tục hoàn thuế (không thu) thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp phải được gửi cho đơn vị hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai hải quan xuất khẩu 01 bản để lưu hồ sơ.

Khi hoàn tất thủ tục hoàn (không thu) thuế nhập khẩu hoặc khi nhận được Quyết định hoàn (không thu) thuế nhập khẩu của đơn vị Hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế gửi đến đối với các trường hợp thất lạc tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu như hướng dẫn trên phải đóng dấu “đã hoàn thuế” hoặc “đã thanh khoản thuế” trên tờ khai do doanh nghiệp xuất trình, tờ khai trong hồ sơ lưu của cơ quan Hải quan và biên lai thu thuế nhập khẩu. Đồng thời ghi rõ số tiền thuế nhập khẩu được hoàn (không thu) là bao nhiêu theo Quyết định hoàn (không thu) thuế nhập khẩu số ...... ngày ....... tháng ....... năm .......

3/ Các trường hợp khác:

- Trường hợp doanh nghiệp khai báo thất lạc các loại giấy tờ khác được quy định trong bộ hồ sơ xin hoàn thuế nhập khẩu như: hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, biên lai thu thuế nhập khẩu .... cũng được xử lý tương tự như đối với trường hợp bị thất lạc tờ khai dẫn trên.

- Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được chứng thực hoặc sao y bản chính các loại giấy tờ bị thất lạc, các đơn vị căn cứ theo như hướng dẫn của Tổng cục hải quan tại công văn số 1380/TCHQ-VP ngày 3/4/2002 và Thông tư liên tịch số 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 19/7/2000 của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan để cung cấp và thu lệ phí hành chính theo quy định. Trên giấy tờ (bản sao) ghi rõ: “không có giá trị để hoàn thuế nhập khẩu”.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Tổng cục hải quan (Cục Kiểm tra thu thuế XNK) để xem xét, chỉ đạo xử lý./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4783/TCHQ-KTTT ngày 01/10/2002 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn (không thu) thuế nhập khẩu đối với trường hợp thất lạc hồ sơ (bản gốc)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917
DMCA.com Protection Status