Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4775/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ hoa tiêu hàng hải do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4775/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 13/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4775/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam
Địa chỉ: Số 8, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội
MST: 0100199685

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 74/PC-TCT ngày 02/02/2017 của Tổng cục thuế chuyển công văn hỏi số 175/CHHVN-VTDVHH ngày 08/12/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam hỏi về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại một số Công ty hoa tiêu Việt Nam. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

+ Tại điểm d khoản 1 quy định về đối tượng áp dụng thuế suất 0% như sau:

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dch v xuất khẩu;...

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dch v cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

d) Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung cấp trc tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoc thông qua đi lý, bao gồm:

Các dch v của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0%: Dịch vụ lai dắt tàu biển; hoa tiêu hàng hải; cứu hộ hàng hải; cầu cảng, bến phao; bốc xếp; buộc cởi dây; đóng mở nắp hầm hàng; vệ sinh hầm tàu; kiểm đếm, giao nhận; đăng kim.”

+ Tại điểm d.2 khoản 2 Điều 9 quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ của ngành hàng hải như sau:

“d.2) Dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0% thực hiện tại khu vực cảng và đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài người đi lý tàu bin hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tổ chức ở nước ngoài hoc người đi lý tàu bin:

- Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của tổ chức ở nước ngoài hoặc có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của người đại lý tàu bin cho cơ sở cung ứng dịch vụ hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng”

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Cục hàng hải Việt Nam có một số Công ty hoa tiêu tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) như trình bày có hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải, bao gồm việc cung cấp dịch vụ tàu biển, vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp tại Việt Nam và cho doanh nghiệp tại nước ngoài thì việc áp dụng mức thuế suất thuế GTGT được thực hiện như sau:

+ Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải nội địa cho doanh nghiệp tại Việt Nam thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

+ Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải quốc tế cho các doanh nghiệp nước ngoài (bao gồm cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý tàu biển) thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm d.2 khoản 2 Điều 9 Thông tư 219 nêu trên.

Trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn chi tiết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cục hàng hải Việt Nam được biết và hướng dẫn các Công ty hoa tiêu Việt Nam thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo)
- Phòng Kiểm tra thuế số 3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4775/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ hoa tiêu hàng hải do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251