Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4761/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 09/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4761/TCHQ-GSQL
V/v: thông quan đối với hàng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2006

Kính gửi : Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2985/HQTP-NV ngày 11/9/2006 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc thông quan đối với hàng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

1. Nếu thực hiện theo công văn số 2430/TCHQ-GSQL ngày 5/6/2006, Thông tư liên tịch số 37/TTLT/BKHCNMT-TCHQ ngày 28/6/2001 thì Điều kiện để thông quan hàng hoá là Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng/ thông báo miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng (KTNN về CL), và cơ quan Hải quan trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp Giấy đăng ký KTNN về CL không cần theo dõi và bổ sung vào hồ sơ hải quan kết luận về chất lượng hàng hoá nhập khẩu.

2. Nếu thực hiện theo công văn số 3550/TCHQ-GSQL ngày 8/8/2006, công văn số 984/TTg-KTTH ngày 26/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ, nghĩa là thực hiện theo Nghị định số 154/2005/NĐ-CP thì: Cơ quan Hải quan thông quan hàng hoá căn cứ vào Giấy đăng ký KTNN về CL phải có kết luận về chất lượng hàng hoá nhập khẩu để cơ quan Hải quan hoàn thành việc thông quan (đ.b, K3, Đ, 11/NĐ 154).

Giải đáp của Tổng cục:

Ngày 8/9/2006 Tổng cục đã có công văn số 4163/TCHQ-GSQL trả lời Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu, trong đó tại Điểm 1 của công văn này đã hướng dẫn về việc lưu trữ giấy Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng. Nay Tổng cục có hướng dẫn tiếp như sau:

Điểm 2 công văn số 2430/TCHQ-GSQL ngày 5/6/2006 của Tổng cục Hải quan chỉ đề cập đến “phương thức kiểm tra” đã được quy định tại Thông tư số 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ ngày 28/6/2001 của liên Bộ Khoa học công nghệ & môi trường và Tổng cục Hải quan; còn công văn số 984/TTg-KTTH ngày 26/6/2006 và Điểm 1 của công văn số 3550/TCHQ-GSQL ngày 8/8/2006 đề cập đến việc thông quan hàng hoá phải kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Như vậy, về hồ sơ hải quan phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và Điểm 6, phần A Bảng tổng hợp giải đáp các vướng mắc về thủ tục hải quan ban hành kèm theo công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2006 của Tổng cục Hải quan, cụ thể: “cơ quan hải quan căn cứ Giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng có xác nhận của cơ quan kiểm tra có thẩm quyền để tạm giải phóng hàng và giao cho chủ hàng tự chịu trách nhiệm giữ nguyên trạng hàng hoá cho đến khi có kết luận về chất lượng hàng hoá của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (Hải quan không giám sát), trong vòng 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về nơi bảo quản chủ hàng phải nộp bổ sung vào hồ sơ hải quan kết luận về chất lượng về chất lượng hàng hoá của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng có thẩm quyền để cơ quan Hải quan hoàn tất thủ tục thông quan hàng hoá. Nếu quá 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về nơi bảo quan mà chủ hàng chưa nộp hoặc không nộp bổ sung vào hồ sơ hải quan kết luận về chất lượng hàng hoá của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng có thẩm quyền thì lập biên bản, xử lý vi phạm theo quy định tại Khoản 2.a, Khoản 3.a, Điều 8 Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Khi giải quyết thủ tục tạm giải phóng hàng, lãnh đạo Chi cục ghi rõ vào ô 37 của cả 02 tờ khai hải quan (mẫu HQ 2002/NK) là tạm giải phóng hàng chờ kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng, chưa đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” lên tờ khai hải quan. Trong khi chờ kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng vẫn tiến hành phúc tập bộ hồ sơ hải quan bình thường nhưng được lưu riêng để tiện cho việc bổ sung vào hồ sơ và ký xác nhận thông quan hàng hoá khi có kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng. Việc ký thông quan hàng hoá trên ô 38 tờ khai hải quan và đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” lên tờ khai hải quan do Lãnh đạo Chi cục phân công công chức thực hiện.

Thời Điểm ký thông quan đối với hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng được thực hiện khi người khai hải quan nộp giấy thông báo miễn kiểm tra Nhà nước do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp. Trường hợp mới có giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng thì thời Điểm ký thông quan là thời Điểm ngưòi khai hải quan nộp cho cơ quan giấy chứng nhận hàng đạt chất lượng nhập khẩu của cơ quan kiểm tra Nhà nước có thẩm quyền”. Theo cách hiểu trên thì Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP không mâu thuẫn.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên ;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (biết để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3 bản)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4761/TCHQ-GSQL ngày 09/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc thông quan đối với hàng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.938

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!