Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 476/BTC-TCHQ của Tổng Cục Hải quan về việc xin hoàn thuế cho lô hàng điện thoại di động nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu May Mắn, nhưng do một số model khó tiêu thụ trong nước đã xuất khẩu bán cho nước ngoài

Số hiệu: 476/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 476/BTC-TCHQ
V/v: Hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 4191/HQTP-NV ngày 06/12/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xin hoàn thuế cho lô hàng điện thoại di động nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu May Mắn, nhưng do một số model khó tiêu thụ trong nước đã xuất khẩu bán cho nước ngoài. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Đồng ý đối với đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nếu thực tế lô hàng điện thoại di động nhập khẩu thuộc các tờ khai số 10339/NKD/SB ngày 09/05/2005, số 11420/NKD/SB ngày 21/05/2005, 12033/NDK/SB ngày 27/05/2005, số 12319/NKD/SB ngày 01/06/2005, số 15306/NKD/SB ngày 04/07/2005 đã thực tái xuất theo các tờ khai số 8344/XKD/SB ngày 02/06/2005 và số 9957/XKD/SB ngày 07/07/2005 như báo cáo của Đơn vị tại công văn số 4191/HQTP-NV nêu trên thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với lô hàng đã tái xuất cho doanh nghiệp (không phân biệt tái xuất trả lại chủ hàng: tái xuất sang nước thứ ba theo chỉ định hoặc không theo chỉ định của chủ hàng).

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 476/BTC-TCHQ của Tổng Cục Hải quan về việc xin hoàn thuế cho lô hàng điện thoại di động nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu May Mắn, nhưng do một số model khó tiêu thụ trong nước đã xuất khẩu bán cho nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.415
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25