Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4757/TCHQ-TXNK năm 2013 trả lời vướng mắc chứng từ thanh toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4757/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4757/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để giải quyết vướng mắc về thông tin trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong bộ hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3815/TCHQ-TXNK ngày 11/7/2013 trao đổi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày 06/8/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn số 5628/NHNN-PC giải đáp vướng mắc của Tổng cục Hải quan về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tổng cục Hải quan sao gửi công văn số 5628/NHNN-PC ngày 06/8/2013 của Ngân hàng Nhà nước để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu, thực hiện.

Trường hợp chứng từ thanh toán qua ngân hàng do doanh nghiệp nộp trong bộ hồ sơ thanh khoản, xét hoàn thuế, không thu thuế không thể hiện rõ các thông tin liên quan đến hàng hóa đề nghị thanh khoản, hoàn thuế, cơ quan hải quan có nghi ngờ; thì thực hiện kiểm tra trước, thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế sau theo quy định tại khoản 5 Điều 128 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thay trả lời CV 737/HQQNg-NV ngày 19/6/2013 của Cục HQ Quảng Ngãi và CV 1222/HQLA-NV ngày 11/7/2013 của Cục HQ Long An;
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4757/TCHQ-TXNK năm 2013 trả lời vướng mắc chứng từ thanh toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.049

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175