Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4749/TCHQ-GSQL về nhập khẩu trở lại hàng hóa đã xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4749/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4749/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu trở lại hàng hóa đã xuất khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Gentraco
(Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, Q.Thốt nốt, Thành phố Cần Thơ)

 

Trả lời công văn số 2265/HQHCM-GSQL ngày 23/7/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 394/2012.GEN ngày 06/08/2012 của Công ty CP Gentraco về việc nhập khẩu trở lại hàng hóa đã xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục nhập hàng trả lại thực hiện theo quy định tại Điều 51 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính; riêng đối với văn bản của bên nước ngoài thông báo hàng bị trả lại và tên người giao hàng trên vận đơn thực hiện như sau:

a) Về văn bản thông báo hàng bị trả lại của bên nước ngoài: Đối với trường hợp nêu trên, doanh nghiệp xuất khẩu không phải xuất trình văn bản thông báo trả lại hàng của người mua hàng nhưng phải cung cấp được các chứng từ thể hiện việc hàng đã đến cảng dỡ hàng và hãng vận tải đã thông báo với người nhận hàng kèm theo xác nhận người mua không nhận hàng của hãng vận tải.

b) Về việc người đứng tên trên vận đơn xuất trả hàng về Việt Nam là bên thứ ba (Công ty Shenzhen Safety Trading Company Ltd) do Công ty CP Gentraco thuê, không phải là người mua hàng: Chấp nhận người giao hàng ghi trên vận tải đơn là bên thứ 3 do Công ty thuê nhưng Công ty phải xuất trình hợp đồng thuê này khi làm thủ tục nhập hàng trả lại.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Gentraco được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4749/TCHQ-GSQL về nhập khẩu trở lại hàng hóa đã xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.748
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234