Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4735/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình xét hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Số hiệu: 4735/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4735/TCHQ-KTTT
V/v: giải tỏa cưỡng chế cho Công ty CP Tân Bình

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty CP Tân Bình

(116/10/50 Nguyễn Minh Hoàng, P12, T.Tân Bình, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/TB ngày 11/10/2005 và công văn số 16/TB ngày 19/10/2005 của Công ty CP Tân Bình về vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình xét hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Hiện nay Tổng cục Hải quan đang trao đổi với Ngân hàng Nhà nước về hình thức thanh toán xuất khẩu của Công ty CP Tân Bình phản ánh tại nội dung công văn trên. Sau khi Ngân hàng Nhà nước có ý kiến Tổng cục Hải quan sẽ sớm có văn bản trả lời Công ty.

- Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra tình hình nợ thuế của Công ty CP Tân Bình, nếu ngoài khoản nợ thuế của lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (hàng đã xuất khẩu cho Công ty DACOTEX LIMITED – COFASTYL EXPANSION) do vướng mắc về chứng từ thanh toán, Công ty không còn khoản nợ thuế, phạt nào khác thì tạm thời giải toả cưỡng chế XNK cho Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Tân Bình biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT(2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4735/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình xét hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171