Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4734/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thanh toán hàng XK

Số hiệu: 4734/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4734/TCHQ-KTTT
V/v: Thanh toán hàng XK

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Ngân hàng Nhà nước

Theo quy định hiện hành, trong bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế (không thu thuế) hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu doanh nghiệp xuất khẩu phải xuất trình chứng từ thanh toán của phía nước ngoài cho cơ quan hải quan. Hiện nay Tổng cục Hải quan đang gặp vướng mắc sau:

Công ty CP Tân Bình ký hợp đồng xuất khẩu với Công ty DACOTEX LIMITED – COFASTYL EXPANSION, trong điều khoản thanh toán của hợp đồng thể hiện tên đơn vị đảm bảo thanh toán trong trường hợp phía đối tác nước ngoài thanh toán trễ hạn là Công ty liên doanh may mặc hàng xuất khẩu Đà Nẵng. Khi đề nghị xét hoàn thuế Công ty CP Tân Bình xuất trình chứng từ thanh toán cho cơ quan hải quan trên chứng từ thanh toán thể hiện Công ty liên doanh may mặc hàng xuất khẩu Đà Nẵng thanh toán cho Công ty vì theo giải trình của Công ty phía nước ngoài đã trễ hạn trong thanh toán nên Công ty liên doanh may mặc hàng xuất khẩu Đà Nẵng đã thanh toán hộ phía người mua nước ngoài.

Tổng cục Hải quan đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho biết đối với việc đảm bảo thanh toán và thanh toán hộ của Công ty liên doanh may mặc hàng xuất khẩu Đà Nẵng cho người mua nước ngoài như trường hợp nêu trên có phù hợp trong việc thanh toán hàng xuất khẩu.

(Xin gửi kèm hồ sơ).

Tổng cục Hải quan mong sớm nhận được ý kiến trả lời của Ngân hàng Nhà nước. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý Ngân hàng.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT(2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4734/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thanh toán hàng XK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.093

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170