Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4730/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4730/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

-Công Ty Cổ Phố Phần XNK Hà Tây
(210 đường Qaung Trung - Thị xã Hà Đông – Hà Tây)
Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành

Trả lời công văn số 52/CV-CPXNK ngày 22/9/2006 của Công ty cổ phần XNK Hà Tây về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau;

Qua tra cứu trên Hệ thống KT559 và Hệ thống quản lý rủi ro ngày 2/10/2006 thì Công ty XNK Hà Tây có nợ quá hạn cưỡng chế tại:

- Cục Hải quan Hà Nội số tiền 193.372.000 đ của các tờ khai nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. (TK số 184/NSXX ngày 17/7/1999; 162/NSXX ngày 13/7/2000; 330/NSXX ngày 16/10/2001; 66/NSXX ngày 12/4/2001; 319/NSXX ngày 15/10/2001). Đây là số nợ của các lô hàng nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu đã xuất khẩu hết sản phẩm, nhưng do tổ chức bộ máy của Công ty có nhiều thay đổi dẫn tới việc nộp thiếu chứng từ để tiến hành thanh Khoản.

Tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh số nợ phạt: 330.208.235 đồng (TK: 1216/NKD, 1218/NKD ngày 16/2/1998) hiện đang chờ xử lý theo TT 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ Điểm 2.b Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan xem xét để Công ty XNK Hà Tây được làm thủ tục nhập khẩu đến 31/12/2006, với Điều kiện:

- Công ty phải tập hợp chứng từ của các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu thanh Khoản xong trước 31/12/2006.

- Phải có cam kết xử lý dứt Điểm số nợ thuế sau khi có ý kiến cuối cùng của Tổng cục Hải quan về số nợ thuế, phạt nêu trên; các lô hàng mới phát sinh đủ Điều kiện nhập khẩu và nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần XNK Hà Tây biết và liên hệ với hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4730/TCHQ-KTTT ngày 09/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!