Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4724/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu hàng khuyến khích đầu tư trong nước; tạo tài sản cố định

Số hiệu: 4724/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4724/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế NK hàng
khuyến khích đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty TNHH cơ điện lạnh và thiết bị công trình
- Cục hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 225/XNK ngày 01/11/2005 của Công ty TNHH cơ Điện lạnh và thiết bị công trình về việc thuế nhập khẩu hàng khuyến khích đầu tư trong nước; tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10, thì Nhà đầu tư có dự án thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B và C được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng, gồm: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ;

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, căn cứ vào quy định trên và bộ hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu của Công ty để xem xét miễn thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH cơ Điện lạnh và thiết bị công trình và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT(4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4724/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu hàng khuyến khích đầu tư trong nước; tạo tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.072

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171