Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4724/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất xăng dầu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4724/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 14/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4724/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất xăng dầu

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2101/HQHCM-GSQL, ngày 17/6/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về bảng định mức xăng dầu cung ứng (bán) cho tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh:

Điểm 2.3, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính không đề cập tới việc hành trình nước ngoài bao gồm một chiều hay hai chiều. Do vậy, khi làm thủ tục tái xuất xăng dầu, Chi cục Hải quan căn cứ:

(i) Các quy định tại điểm 2.3, khoản 2, Điều 9 Thông tư số 165/2010/TT-BTC dẫn trên;

(ii) Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật của chủ tàu/thuyền trưởng/đại lý chủ tàu;

(iii) Điều kiện niêm phong phương tiện để quyết định lượng xăng dầu làm thủ tục và có biện pháp giám sát, quản lý phù hợp, tránh việc lợi dụng của chủ tàu/thuyền trưởng/đại lý chủ tàu.

2. Về vướng mắc khi thực hiện công văn số 17060/BTC-VP ngày 07/12/2012 của Bộ Tài chính về việc xác định thời điểm tính thuế đối với xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết, được chuyển tiêu thụ nội địa:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện đúng theo hướng dẫn tại công văn số 17060/BTC-VP ngày 07/12/2012 (công văn mật), công văn số 224/BTC-VP ngày 15/4/2013 (công văn mật) của Bộ Tài chính, công văn số 76/TCHQ-KTSTQ ngày 18/4/2013 (công văn mật) của Tổng cục Hải quan về việc xác định thời điểm tính thuế đối với xăng dầu tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết, được chuyển tiêu thụ nội địa.

Việc thay tờ khai mới không cần phải hủy tờ khai cũ mà đăng ký tờ khai mới. Việc thanh khoản tờ khai tạm nhập trên cơ sở các tờ khai tái xuất và tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa mới.

3. Về việc xác nhận hàng đã xuất nhập khẩu đối với xăng dầu cung ứng (bán) cho tàu chạy tuyến quốc tế xuất cảnh:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo công văn số 527/GSQL-GQ3 ngày 13/9/2013 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan về việc xác nhận hàng đã xuất khẩu đối với xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4724/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất xăng dầu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.323

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101