Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4723/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải toả cưỡng chế hoạt động XNK

Số hiệu: 4723/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4723/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế hoạt động XNK

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty liên doanh Gạch men Ý Mỹ
(Dốc 47, quốc lộ 51, KCN Tam Phước II, Long Thành, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được văn thư số 15/CV-YMY/05 ngày 04/10/2005 của Công ty LD gạch men ý Mỹ v/v xin giải toả cưỡng chế hoạt động XNK; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
;

Yêu cầu Công ty thực hiện đúng Quyết định số 3470 QĐ-UB ngày 12/7/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chi Minh về việc: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan đối với Công ty Liên doanh Gạch men Ý Mỹ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Liên doanh Gạch men Ý Mỹ biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT(4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4723/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải toả cưỡng chế hoạt động XNK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171