Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4716/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp giá tính thuế nhập khẩu mặt hàng gốm sứ gia dụng và gốm sứ mỹ nghệ tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Số hiệu: 4716/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4716/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế hàng

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005 

 

 Kính gửi  

- Cục hải quan Thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH Long Phương
( Thôn Trang Liệt, Xã Đồng Quang, H Từ Sơn, T Bắc Ninh)

Trả lời công văn số: 25/CV-LP ngày 31/10/2005 của Công ty TNHH Long Phương về việc áp giá tính thuế nhập khẩu mặt hàng gốm sứ gia dụng và gốm sứ mỹ nghệ tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2, phần I, chương IV Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính, quy định trình tự giải quyết khiếu nại về quyết định xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Long Phương biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được giải quyết theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4716/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp giá tính thuế nhập khẩu mặt hàng gốm sứ gia dụng và gốm sứ mỹ nghệ tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171