Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4700/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 05/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4700/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hoá nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: -Cục hải quan Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 4834/HQHP ngày 1/9/2006 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc phân loại hàng nhập khẩu là thiết bị chở đất chuyên dùng trong hầm mỏ tự đổ, tự hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam; căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu;

- Tham khảo chú giải chi tiết HS nhóm 8427, nhóm 8430, nhóm 8704 và nhóm 8709;

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP.Hải Phòng (qua mô tả đặc điểm cấu tạo, thông số kỹ thuật và hình ảnh mặt hàng nhập khẩu) tại công văn số 4834/HQHP-NV ngày 1/9/2006 thì đây là loại xe vận chuyển hàng hoá, không lắp đặt thiết bị nâng hạ hàng, xe có thể tự đổ hàng theo cơ cấu thiết kế kỹ thuật, thường sử dụng ở nơi công trường, nhà máy, hoạt động trong phạm vi gần, tốc độ không quá 30 km/h (18 km/h) được phân loại vào nhóm 8709 – “Xe vận chuyển, loại tự hành, không lắp kèm thiết bị nâng hạ hoặc cặp giữ thuộc loại dùng trong nhà máy…”, mã số cụ thể: 8709.19.00.

Tổng cục có ý kiến  để Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện và lưu ý khi báo cáo vướng mắc cần có đề xuất hướng xử lý để Tổng cục xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận :
- Như  trên ;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4700/TCHQ-GSQL ngày 05/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!