Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4684/TCHQ-GSQL năm 2013 chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4684/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4684/TCHQ-GSQL
V/v chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 1823/HQLS-GSQL ngày 22/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Chi Ma và khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng do Doanh nghiệp đầu tư, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với địa điểm tại cửa khẩu Cốc Nam thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Công ty TNHH Quang Tâm là chủ dự án.

2. Đối với địa điểm tại Khu kinh tế cửa khẩu Chi Ma - Lạng Sơn: Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Công ty TNHH dịch vụ và XNK Hoàng Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thăng Long - Lạng Sơn là chủ dự án.

3. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH Quang Tâm, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thăng Long - Lạng Sơn và Công ty TNHH dịch vụ và XNK Hoàng Sơn hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi các Công ty có tên trên hoàn thiện các điều kiện theo quy định, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kiểm tra thực tế kho, bãi xin thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng và Khu kinh tế cửa khẩu Chi Ma; nếu đáp ứng đủ điều kiện thì báo cáo kết quả và đề xuất ý kiến để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chỉ được triển khai hoạt động tại các địa điểm này khi có quyết định của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Quang Tâm (Đ/c: Phai Én, thôn Cốc Nam, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn);
- Công ty TNHH dịch vụ và XNK Hoàng Sơn (Đ/c: số 58/3 đường Chùa Tiên, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn);
- Công ty CP Đầu tư phát triển Thăng Long - Lạng Sơn (Đ/c: Cửa khẩu Chi Ma, Thôn Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn);
- Lưu: VT, GSQL (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4684/TCHQ-GSQL năm 2013 chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.735

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79