Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4664/TCHQ-GSQL xử lý hàng hóa quá thời hạn gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4664/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4664/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa quá thời hạn gửi kho ngoại quan.

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4731/HQHP-GSQL ngày 14/8/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc báo cáo công tác quản lý kho ngoại quan và xin ý kiến chỉ đạo xử lý lô hàng quá thời hạn gửi kho ngoại quan của Công ty International Nutrition, địa chỉ: 7706 Plaza Omaha Nebraska 68127 USA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với các lô hàng quá thời hạn gửi kho ngoại quan của Công ty International Nutrition:

- Yêu cầu Cục hải quan TP. Hải Phòng làm việc với Công ty International Nutrition buộc tái xuất ngay ra khỏi lãnh thổ Việt Nam số hàng tồn 726 xô, 43 bao, 500 hộp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu làm thuốc thú y thuộc các tờ khai 1334/KNQ/T03G ngày 23/9/2009; TK 1541/KNQ/T03G ngày 30/10/2009; TK 1429/KNQ/T03G ngày 14/10/2010; TK số 768/KNQ/T03G ngày 05/7/2010 theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 1710/TCQH-GSQL ngày 06/4/2012 và công văn số 4115/TCHQ-GSQL ngày 08/8/2012 của Tổng cục Hải quan.

- Trường hợp Công ty International Nutrition không làm thủ tục tái xuất hết số hàng tồn nêu trên, Cục hải quan TP.Hải Phòng, Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng (chủ kho) và các đối tượng khác liên quan, lập hồ sơ xử lý dứt điểm số lượng hàng tồn thuộc 04 tờ khai nêu trên theo đúng quy định tại Thông tư 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan.

2. Việc xử lý hàng hóa gửi kho ngoại quan quá thời hạn, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo, đôn đốc Chi cục hải quan quản lý kho, các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan thực hiện đúng quy định tại Thông tư 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, không để tình trạng hàng tồn đọng kéo dài./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4664/TCHQ-GSQL xử lý hàng hóa quá thời hạn gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.390
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76