Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4658/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4658/TCHQ-KTTT
V/v: Quyết toán thuế linh kiện xe máy
NK theo chính sách NĐH năm 2002

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2005

Kính gửi :

Công ty điện máy Hải Phòng
(9/33 Kỳ Đồng, Hải Phòng)

Trả lời công văn số: 420/ĐM-HP ngày 9/8/2005 của Công ty điện máy Hải Phòng về việc quyết toán thuế linh kiện xe máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2002, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 của liên Bộ Tài chính-Công nghiệp-Tổng cục Hải quan, số 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 04/06/2002 của liên Bộ Tài chính-Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy; Công văn số 14869 TC/TCHQ ngày 16/12/2004 của Tổng cục Hải quan, thì việc quyết toán thuế số lượng linh kiện xe máy do Công ty điện máy Hải Phòng nhập khẩu trong phạm vi chỉ tiêu được Bộ Thương mại phân bổ nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002, nhưng trong tháng 01 năm 2003 hàng mới về đến cửa khẩu Việt Nam được xử lý như sau:

Sau khi hoàn thành việc sản xuất, lắp ráp Công ty phải lập Báo cáo quyết toán tình hình thực hiện chính sách ưu đãi thuế theo quy định tại điểm 2, mục VII, Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ; điểm 4.2, 4.3 Thông tư liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC-BCN và các văn bản hướng dẫn quyết toán của Bộ Tài chính (riêng các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận Công ty mua của các đơn vị sản xuất trong nước không khống chế chỉ thay đổi không quá 7 đơn vị), gửi cho cơ quan Thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính Bộ Công nghiệp và cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký thực hiện chính sách ưu đãi thuế cùng với Sổ theo dõi hàng nhập khẩu.

Căn cứ báo cáo của doanh nghiệp và Sổ theo dõi hàng nhập khẩu, cơ quan Thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính chủ trì, phối hợp với cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký thực hiện chính sách ưu đãi thuế, kiểm tra tình hình thực hiện nội địa hóa thực tế của doanh nghiệp theo đúng quy định, để xác định tỷ lệ nội địa thực tế của từng loại xe, mức thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải áp dụng tương ứng với tỷ lệ nội địa hóa doanh nghiệp đạt được; Xác định số thuế nhập khẩu nộp thừa hoặc thiếu; Thực hiện truy thu thuế nhập khẩu còn thiếu hoặc cấn trừ số thuế nộp thừa vào lô hàng nhập khẩu kỳ sau.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty điện máy Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Hải quan TP Hải Phòng
- Lưu: VT, KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4658/TCHQ-KTTT ngày 07/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc quyết toán thuế linh kiện xe máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!