Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4642TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 04/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4642TCHQ-GSQL
V/v: Thanh lý xe ôtô

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan thành phồ Hà Nội

Trả lời công văn số 1675/HQHN-NV ngày 23/09/2005 của Cục Hải quan TP Hà Nội báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về thủ tục chuyển nhượng đối với chiếc xe ôtô Nissan Bluebird của Xí nghiệp ôtô V75 - Bộ Ngoại giao, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 02/2001/TT-TCQH ngày 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan, đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội thực hiện thủ tục truy thu thuế xe ôtô nhập khẩu theo quy định hiện hành. Không làm thủ tục cấp giấy phép chuyển nhượng xe.

Công văn này thay thế công văn số 4276 TCHQ-GSQL ngày 13/10/2005 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL(2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4642 TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục chuyển nhượng đối với chiếc xe ôtô Nissan Bluebird của Xí nghiệp ôtô V75 - Bộ Ngoại giao

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.495

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!