Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4638/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 09/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4638/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong việc nộp thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Hanmiflexible Vina.
(Xưởng E4, Lô E, Khu CN7, KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 07-28/HVN ngày 28/7/2013 của Công ty TNHH Hanmiflexible Vina nêu vướng mắc trong việc nộp thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã thực hiện việc ký kết thỏa thuận hợp tác thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) với 12 Ngân hàng thương mại cổ phần (Agribank, BIDV, MBbank, Vietinbank, Techcombank, Vietcomebank, Maretimebank, ABbank, HDbank, VIBank, VPbank, MHBbank) và triển khai tại 34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo công văn số 4454/TCHQ-TXNK ngày 02/8/2013 của Tổng cục Hải quan.

Nếu doanh nghiệp nộp thuế qua các ngân hàng thương mại nêu trên đã kết nối trao đổi thông tin về thanh toán thuế, bảo lãnh thuế điện tử với cơ quan hải quan hoặc chuyển tiền nộp thuế qua ngân hàng khác mà ngân hàng đó thanh toán bù trừ với các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Hải quan, thì thông tin nộp thuế của doanh nghiệp được cập nhật ngay vào hệ thống quản lý thuế của cơ quan Hải quan. Khi làm thủ tục XNK hàng hóa, doanh nghiệp thông báo cho công chức hải quan nơi làm thủ tục đã nộp tiền thuế của lô hàng, cán bộ hải quan kiểm tra cơ sở dữ liệu tại chương trình quản lý thuế KTT559 để xem xét xử lý thông quan lô hàng.

Trường hợp trong cơ sở dữ liệu của hải quan chưa có thông tin thanh toán thuế của ngân hàng thương mại, cơ quan Hải quan nhận thông tin nộp thuế chuyển từ Kho Bạc Nhà nước để xác định lô hàng đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và làm thủ tục thông quan hàng cho Doanh nghiệp.

Vì vậy, việc hạch toán chậm 5-6 ngày làm việc theo phản ánh của Doanh nghiệp là do phía Ngân hàng thương mại chưa kết nối hoặc có tham gia kết nối thông tin với cơ quan Hải quan nhưng khi chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp để nộp tiền vào NSNN tại Kho bạc Nhà nước đã không chuyển dữ liệu sang Cổng thanh toán điện tử của Hải quan. Do đó, Cơ quan Hải quan phải chờ dữ liệu từ Kho bạc Nhà nước truyền về (xác nhận số tiền doanh nghiệp nộp đã vào NSNN) thì sẽ thực hiện việc thanh khoản nợ cho Doanh nghiệp trên hệ thống.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hanmiflexible Vina được biết và Liên hệ với các Ngân hàng thương mại đã tham gia ký kết phối hợp thu NSNN với Cơ quan Hải quan để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4638/TCHQ-TXNK ngày 09/08/2013 vướng mắc trong việc nộp thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.190

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!