Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc thực hiện Quyết định 980/2001/QĐ-TCHQ

Số hiệu: 4628/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 18/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4628/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 4628 TCHQ-GSQL NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 980/2001/QĐ-TCHQ

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan TP Hải Phòng

Để giải quyết một số vướng mắc trong khi thực hiện Quyết định số 980/2001/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2001, Tổng cục Hải quan chỉ đạo như sau:

1. Cho phép mở rộng áp dụng quy định tại Mục IV quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 980/2001/QĐ-TCHQ cả đối với Hải quan các cảng khu vực II, khu vực III, khu vực IV, sân bay Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh; Hải quan cảng Vạn Mỹ thuộc Cục Hải quan TP Hải phòng.

2. Đối với hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu thuộc diện phải kiểm tra thì vẫn thực hiện theo đúng quy định tại Điểm 2 mục IV Quyết định số 980/2001/QĐ-TCHQ. Trường hợp việc kiểm tra tại Hải quan cửa khẩu xuất hàng mà ảnh hưởng tới chất lượng của hàng hoá đó, hoặc khó khăn cho việc xếp hàng lại vào container sau khi đã kiểm tra hàng hoá thì giao Cục trưởng Cục Hải quan căn cứ vào đề xuất của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu và thực tế hàng hoá để quyết định hình thức và tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hoá.

3. Tiêu chí thứ 3 Điểm 2a Mục V (không có nợ thuế quá hạn định thuộc diện phải cưỡng chế) không áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu.

4. Về tiêu chí mặt hàng quy định tại mục V:

- Đối với hàng nhập khẩu có thuế suất từ 30% trở lên, nếu là hàng đồng nhất, cùng chủng loại thì Cục trưởng Cục Hải quan căn cứ vào chủng loại mặt hàng và đề xuất của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu để quyết định hình thức và tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hoá.

- Tiêu chí thứ 5 Điểm 2.b.1 Mục V bổ sung các hàng hoá sau: phôi thép, sắt thép, phế liệu, sô đa, lưu huỳnh.

5. Về kiểm dịch đối với hàng hoá xuất nhập khẩu:

- Hàng xuất khẩu: Theo quy định hiện hành được miễn kiểm tra (quy định tại Công văn 2215/TCHQ-GSQL ngày 31/5/2001).

- Đối với hàng nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch thì Hải quan chỉ giải quyết thông quan sau khi có kết quả kiểm dịch (quy định tại Thông tư liên ngành số 07/TTLN ngày 31/8/1995 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và Tổng cục Hải quan, Thông tư liên tịch số 03/TTLT ngày 25/3/1997 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan, Công văn số 588/TCHQ-GSQL ngày 28/1/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng biết và thực hiện.

 

Nguyễn Ngọc Túc

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thực hiện Quyết định 980/2001/QĐ-TCHQ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226
DMCA.com Protection Status