Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4617TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục đối với điện xuất khẩu

Số hiệu: 4617TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4617TCHQ/GSQL
V/v: Điện xuất khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan An Giang

Trả lời Công văn số 0820 ngày 28/9/2005 của Cục Hải quan An Giang hỏi về thủ tục đối với điện xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điện xuất khẩu không phải là hàng hóa xuất khẩu có điều kiện, cần khuyến khích. Theo quy định tại Thông tư số 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 19/7/2000 của Tổng cục Hải quan thì Điện năng không phải thu lệ phí hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu. Mặt hàng này có thuế xuất khẩu bằng 0% (không phần trăm).

Thủ tục hải quan căn cứ vào hợp đồng mua bán điện của các bên, trên cơ sở khai báo của doanh nghiệp, cơ quan hải quan định kỳ có thể kiểm tra số liệu thông qua các phương tiện đo, đếm điện xuất khẩu của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan An Giang biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GQ(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4617TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục đối với điện xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.086

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53