Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4603/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4603/TCHQ-KTTT
V/v: Tạm thời giải tỏa cưỡng chế
 

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố
- Trung tâm TM-DV đầu tư Tracimexco và Chi nhánh Tracimexco – Hà Nội thuộc Công ty XNK hợp tác và đầu tư giao thông vận tải

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính về việc xử lý các sai phạm trong việc nhập khẩu xe ôtô du lịch dưới 9 chỗ ngồi, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1/ Tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế làm thủ tục Hải quan đến hết ngày 15/12/2005 đối với các lô hàng nhập khẩu của Trung tâm TM-DV đầu tư – Tracimexco – Ti và Chi nhánh Tracimexco – Hà Nội với điều kiện đơn vị này chỉ nợ phần thuế chênh lệch giữa giá khai báo và giá xác định lại của cơ quan Hải quan đối với mặt hàng ôtô nhập khẩu nêu trên.

2/ Doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các điều kiện khác để được giải tỏa cưỡng chế tạm thời như nêu tại Công văn số 4135/TCHQ-KTTT ngày 07/10/2005 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT(2), KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình AnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4603/TCHQ-KTTT ngày 02/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý các sai phạm trong việc nhập khẩu xe ôtô du lịch dưới 9 chỗ ngồi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.325

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!