Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4592/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4592/TCHQ-GSQL
V/v: thay thế C/O gốc.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục nhận được công văn số CV 23/09/2005 ngày 29/9/2005 của Công ty TNHH An & D về đề nghị xem xét chấp nhận C/O để được hưởng ưu đãi về xuất xứ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra bộ hồ sơ gửi kèm công văn do Công ty giải trình thì lô hàng nhập khẩu thực tế đã được công chức hải quan kiểm tra xác nhận đúng khai báo, phù hợp với hồ sơ lô hàng và các tiêu chí cơ bản trên C/O.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ Điều 10 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan để xem xét chấp nhận C/O đối với lô hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 2795/NK/NKD/NB ngày 20/6/2005 của Công ty và tiếp tục làm các bước thủ tục hải quan theo đúng trình tự, thẩm quyền phân cấp.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP.Hà Nội được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty (để biết, thực hiện)
- Lưu VT, GSQL (02 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc TúcVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4592/TCHQ-GSQL ngày 02/11/2005 của Tổng cục Hải quan về đề nghị xem xét chấp nhận C/O để được hưởng ưu đãi về xuất xứ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.532

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!